Hyppää sisältöön
Media

Valtiosihteeri Wallin: Suomi ajaa alusjätevesien laskun täyskieltoa Itämerellä

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.7.2006 9.00
Tiedote -

"EU-maiden ja Itämeren rantavaltioiden hyvää yhteistyötä tarvitaan esimerkiksi pyrittäessä tiukentamaan IMO:n [1] määräyksiä, jotka koskevat alusten jätevesipäästöjä kansainvälisillä merialueilla", totesi ympäristöministeriön valtiosihteeri Stefan Wallin korostaessaan kansainvälisen yhteistyön merkitystä meriturvallisuuden ja meriympäristön suojelun edistämisessä.

Wallin puhui tänään Turussa EU:n tulevaa meripolitiikkaa käsitelleen konferenssin päätösosuudessa. Turun kaupungin 19.-21.7.2006 järjestämässä kokouksessa käsiteltiin ensimmäisen kerran kansainvälisesti EU:n tulevaa meripolitiikkaa ja Euroopan komission siitä kesäkuussa julkistamaa vihreää kirjaa.

"Tämä kesä on jälleen osoittanut, että jopa monet suuret risteilijät laskevat jätevetensä suoraan Itämereen sen sijaan että käyttäisivät satamissa olevia vastaanottopalveluja. Vaikka tämä ei olekaan laitonta, ei sitä voi ympäristön kannalta pitää hyväksyttävänä", paheksui Wallin.

"Suomi onkin jo tehnyt HELCOMille [2] ehdotuksen siitä, että jätevesien lasku Itämereen kiellettäisiin kaikilta aluksilta. Päämäärämme on löytää sitova kansainvälinen, eli IMO-tasoinen ratkaisu tähän ongelmaan ja toimimme aktiivisesti sen hyväksi", painotti Wallin.

Wallin pitää haasteena löytää oikea tasapaino merien käytön ja suojelun välille. Turun konferenssissa käsiteltiin laajasti EU:n meripolitiikan näkymiä kesäkuussa annetun vihreän kirjan pohjalta. Jo viime lokakuussa Euroopan komissio antoi ehdotuksensa meriympäristön suojelustrategiaksi ja siihen liittyvästä direktiivistä. Wallinin mukaan on rohkaisevaa ja erittäin tärkeää, että tämä meriympäristöstrategia mainitaan vihreässä kirjassa EU:n laajemman meripolitiikan ympäristöpilarina.

Lisätietoja:
Valtiosihteeri Stefan Wallin, ympäristöministeriö, puh. (09) 1603 9398

[1] IMO: Kansainvälinen merenkulkujärjestö (International Maritime Organization). Sen työn tavoitteena on merenkulun turvallisuuden lisääminen kansainvälistä yhteistyötä tiivistämällä

[2] HELCOM: Itämeren suojelukomissio eli Helsinki-komissio, Itämeren suojelusopimusten toimeenpanoa valvova ja edistävä elin.