Hyppää sisältöön
Media

Miljökonsekvensbedömningen av den rysk-tyska naturgasledningen har börjat i Finl

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 14.11.2006 9.27
Pressmeddelande -

Miljöministeriet och Nylands miljöcentral informerar

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet för den planerade submarina naturgasledningen från Ryssland till Tyskland är färdigt. Programmet finns till offentligt påseende under tiden 27.11.2006-26.1.2007, då medborgarna har möjlighet att lämna in sina åsikter till Nylands miljöcentral.

För projektet ansvarar det rysk-tyska bolaget Nord Stream AG, som planerar att bygga en ca 1 200 kilometer lång naturgasledning på bottnen av Östersjön. Ledningslinjen skulle löpa i den ekonomiska zon som ligger utanför Finlands territorialvattengräns i 369 kilometer.

Miljökonsekvensbedömningsprogrammet är en plan som utarbetats av projektansvariga Nord Stream AG och omfattar de utredningar som behövs för att miljökonsekvenserna skall kunna bedömas samt information om hur bedömningen ordnas. Programmet kommer till offentligt påseende i de 33 kustkommunerna vid Finska viken och skärgårdskommunerna i södra delen av Skärgårdshavet. Man kan även bekanta sig med programmet på adressen http://www.nord-stream.com/swe/ och 11.-14.12. presenteras programmet för allmänheten i Helsingfors, Hangö, Åbo och Kotka.

Nylands miljöcentral sammanställer de åsikter och utlåtanden som inkommit från medborgare, kommuner och myndigheter samt utarbetar sitt eget utlåtande utifrån dessa före utgången av februari 2007. Den projektansvariga skall på basis av utlåtandet precisera programmet. När de alternativ som presenteras i bedömningsprogrammet, jämte deras konsekvenser, har utretts, sammanställs resultaten till en bedömningsredogörelse som medborgarna har möjlighet att ta ställning till.

Miljökonsekvensbedömningen inleds samtidigt även i Tyskland, Danmark, Sverige och Ryssland, där gasledningen löper antingen på territorialvatten eller inom den ekonomiska zonen. I proceduren tillämpas den s.k. Esbokonventionen enligt vilken Finland har rätt att delta i dessa länders miljökonsekvensbedömningsprocedur. Finländarna kan framföra sina åsikter om miljökonsekvenserna av hela projektet i den pågående bedömningsproceduren och åsikterna förmedlas till länderna i fråga. Ryssland, Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland, Danmark och Sverige kan å sin sida delta i Finlands bedömningsprocedur.

Genomförandet av den del av naturgasledningen som gäller Finland förutsätter både ett tillstånd enligt vattenlagen och ett samtycke i enlighet med lagen om Finlands ekonomiska zon. Tillstånden kan inte beviljas förrän miljökonsekvensbedömningen har gjorts.

Mera information: Det internationella MKB-förfarandet, Seija Rantakallio, miljöministeriet, tfn 020 490 100. Det nationella MKB-förfarandet, Jorma Jantunen, Nylands miljöcentral, tfn 020 490 101