Jäteraportointiklinikka

Perjantai 19.1.2024 klo 13.00 –  14.00

Yhdyskuntajätteen käsittelijöiden (jätteenkäsittelijät ml. siirtokuormausasemat ja jätteenpolttolaitokset) jäteraportoinnista YLVAan. Huom! Yhdyskuntajätevedenpuhdistamoille sekä biokaasu- ja kompostointilaitoksille oma tilaisuus to 25.1.2024

Aika: perjantai 19.1.2024 klo 13.00-14.00

Paikka: Teams

  • Ilmoittaudu tästä (Lyyti.fi)
    Ilmoittautuminen päättyy 17.1.2024 ja osallistumislinkki tilaisuuteen toimitetaan ilmoittautuneille 18.1.2024.

Tilaisuuden aiheet:
-    yhdyskuntajätteen määritelmä
-    arvio yhdyskuntajätteen osuudesta
-    nykyisten raportointiohjeiden kertausta yhdyskuntajätteen käsittelijöiden osalta, mm. polttoon toimitettavan jätteen raportointi
-    keskustelua

Tilaisuus on tarkoitettu ympäristöluvanvaraisille toiminnanharjoittajille, kuntien ja ELY-keskusten ympäristönsuojelun valvontaviranomaisille sekä tarvittaessa muille sidosryhmille.

Valitsemme 12.1.2024 mennessä ilmoittautumisen yhteydessä toimitetuista ennakkokysymyksistä tilaisuudessa käsiteltävät kysymykset.  
Tilaisuus pidetään etätilaisuutena. Tilaisuudesta laaditaan tallenne. 

Linkki Suomi.fi Yhteentoimivuusalustalle Jäte- ja tuotetietojärjestelmän koodistoihin

Lisätiedot: 
Jenni Lehtonen, YM (etunimi.sukunimi[at]gov.fi) 
Tarja Anttila, POPELY (etunimi.sukunimi[at]ely-keskus.fi)