METSO-tutkimusseminaari

Keskiviikko 8.11.2023 klo 9.00 –  12.00

Tervetuloa kuulemaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa (METSO) tukevan tutkimuksen tuoreita tuloksia.

Aika: keskiviikko 8.11.2023 klo 9.00-12.00

Paikka: Pankkisali, ympäristöministeriö. Aleksanterinkatu 7, Helsinki. Teams-yhteys.

Tilaisuutta ei tallenneta. Pankkisaliin mahtuu rajoitettu määrä osallistujia.

Ohjelma

Puheenjohtaja Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö

8:30
Aamukahvit 

9:00
Aloitussanat
Ville Schildt, maa- ja metsätalousministeriö 

9:05
Metsäelinympäristöt 

•    Uusi aineisto monimuotoisuudelle arvokkaista metsistä, Ninni Mikkonen, Suomen ympäristökeskus
•    Monimuotoisuudelle arvokkaiden jyrkänteiden tunnistaminen paikkatietoanalyysillä, Mikko Kesälä, Suomen metsäkeskus
•    Tutkimustietoa vanhojen metsien ominaisuuksista, Kimmo Syrjänen, Suomen ympäristökeskus
•    Ympäristön vetovoimaisuuden arvioiminen videolta, valokuvista ja maastossa: menetelmävertailuja eri tavoin käsitellyissä mäntymetsissä, Harri Silvennoinen, Itä-Suomen yliopisto

10:10
Keskustelu esitysten pohjalta

10:25
Tauko

10:35
Metsälajit

•    Tekopökkelöiden tekeminen talousmetsissä, Heidi Björklund, Luonnontieteellinen keskusmuseo Luomus
•    Uhanalaisten lahottajasienten siirtoistutukset, Reijo Penttilä, Luonnonvarakeskus
•    Säästöpuuston määrän ja laadun vaikutus uudistusalojen kääpä- ja kovakuoriaislajistoon, Juha Siitonen, Luonnonvarakeskus
•    Uudistusalojen säästöpuuryhmien pitkän aikavälin lajistohyödyt, Matti Koivula, Luonnonvarakeskus

11:40
Keskustelu esitysten pohjalta 

11:55
METSO-tutkimusseminaarin päätössanat
Kaisu Aapala, Suomen ympäristökeskus

12:00
Tilaisuus päättyy