Kulttuuriympäristön tietovarannon kehittämistyö jatkuu toisessa virtuaalipajassa 29.8.2023

Tiistai 29.8.2023 klo 9.00 –  13.00

ympäristöministeriö

Rakennetun ympäristön tiedonhallintaa kansallisesti edistävän Ryhti-järjestelmän kehittämisen tiekartalla yhtenä määritettynä tavoitteena on tutkia kulttuuriympäristötietoja koskevan tietovarannon kehittämisen edellytyksiä osaksi tietojärjestelmäkokonaisuutta

Ympäristöministeriön toimeksi antama esiselvitystyö kulttuuriympäristön tietovarannon määrittelyä varten on käynnistynyt huhtikuussa 2023. Toukokuussa järjestetyssä, työn ensimmäisessä työpajassa keskityttiin tunnistamaan kulttuuriympäristötietoihin liittyviä käyttäjätarinoita sekä nykytilanteeseen liittyviä haasteita. 

Järjestämme nyt toisen työpajan, jonka tavoitteena on tunnistaa osana kokonaisuuden kustannus-hyötyanalyysiä erilaisia hyötyjä, joita kulttuuriympäristöä koskevan tietovarannon yhdistäminen osaksi Ryhti-järjestelmää voisi tulevaisuudessa synnyttää.

Työpajaan kutsumme mukaan laaja-alaisesti kulttuuriympäristötietoa tuottavia ja hyödyntäviä sidosryhmiä.

AIKA: TIISTAI 29.8.2023 KLO 9.00–13.00
PAIKKA: TEAMS

Pyydämme ilmoittautumaan oheisen linkin kautta viimeistään 25.8.2023. Kalenterikutsu ja  tilaisuuden tarkempi ohjelma toimitetaan ilmoittautuneille lähempänä työpajaa.
Ilmoittautuminen työpajaan

Kutsua voi levittää eteenpäin. 

Lisätiedot:
Henrika Ruokonen, Ubigu,  [email protected]
Reko Korhonen, Ympäristöministeriö [email protected]