Ympäristörikostorjunnan valtakunnallinen toimeenpanoryhmä - jatkohanke

YM023:00/2021 Kehittäminen

Ympäristöministeriö on asettanut uudelle toimikaudelle ympäristörikostorjunnan valtakunnallisen toimeenpanoryhmän, jonka tehtävänä on toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä varmistaa vuosille 20210–2026 laaditun ympäristörikostorjunnan strategian (Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:1) ja voimassaolevan toimenpideohjelman käytännön toteuttaminen.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM023:00/2021

Asianumerot VN/10067/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 6.5.2021 – 31.12.2024

Asettamispäivä 6.5.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Ryhmä jatkaa työtään ympäristörikosten torjuntaa tekevien viranomaisten yhteistyön ja keskinäisen vuoropuhelun tehostamiseksi. Ryhmän tarkoituksena on lisäksi seurata ympäristörikostorjunnan toimenpideohjelman toteutumista ja päivittää ohjelma kahden vuoden välein.

Tiivistelmä

Ympäristöministeriö on asettanut uudelle toimikaudelle ympäristörikostorjunnan valtakunnallisen toimeenpanoryhmän, jonka tehtävänä on toimialarajat ylittävällä yhteistyöllä varmistaa vuosille 20210–2026 laaditun ympäristörikostorjunnan strategian (Ympäristöministeriön julkaisuja 2021:1) ja voimassaolevan toimenpideohjelman käytännön toteuttaminen.