Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Miljöministeriet beviljar statsunderstöd för insamling, transport och lagring av oljeavfall

Miljöministeriet
9.10.2020 8.56
Nyhet

Miljöministeriet kan bevilja statsunderstöd för investeringar och projekt som hänför sig till insamling, transport och lagring av oljeavfall samt för kommunikationskampanjer som hänför sig till insamling av oljeavfall. Ansökningstiden är den 8 oktober–9 november 2020, och ansökan ska lämnas in senast kl. 16.15 den sista dagen.

Målet med statsunderstödet är att främja riksomfattande insamling av oljeavfall och lämnande av oljeavfall till behandling på behörigt sätt. På detta sätt förhindrar man att oljeavfall hanteras på ett oändamålsenligt sätt eller kommer ut i miljön.

Statsunderstödet är beroende av prövning, och i denna ansökningsomgång kan stöd beviljas på basis av ramprogrammet för covid 19-stöd eller som så kallat de minimis-stöd, alltså stöd av mindre betydelse. Det går alltså att ansöka om understöd även om de minimis-kvoten är fylld. Understöd kan beviljas för 50 procent av projektets godtagbara kostnader och till ett belopp av högst 200 000 euro per projekt.

Understöd kan beviljas till ett totalt belopp av 1 000 000 euro.