Hyppää sisältöön
Media

Saamelaisen ilmastoneuvoston hankkeiden avustushaku 1.2.-23.2.2024

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 1.2.2024 13.22

Ympäristöministeriö avustaa ilmastolain mukaisen saamelaisen ilmastoneuvoston hankkeita.

Avustuksen kohteena oleva toiminta

Ympäristöministeriö avustaa ilmastolain mukaisen saamelaisen ilmastoneuvoston hankkeita. Avustushaku on kohdennettu ilmastoneuvoston jäsenille ja sen organisaatioille. Avustus myönnetään valtionavustuslain (688/2001) 5 §:n mukaisena eritysavustuksena sisällöltään ja tarkoitukseltaan rajattuun hankkeeseen. Avustus maksetaan momentilta 35.10.22.3 (Eräät ympäristömenot, Saamelainen ilmastoneuvosto).

Avustuksen myöntämisen edellytykset

Ympäristöministeriön avustus hankkeen avustuskelpoisista kustannuksista on 90 prosenttia. Kokonaisuudessaan kevään hakukierroksen aikana avustusta on suunniteltu jaettavan enintään 50 000 euroa. Avustus on käytettävä pelkästään avustuksen kohteena olevaan hankkeen toimintaan, eikä sitä saa käyttää miltään osin tuensaajan mahdolliseen muuhun toimintaan.

Avustusta myönnetään vain sellaisiin hankkeisiin, jotka täyttävät valtionavustuslain 7 §:ssä määritellyt yleiset edellytykset valtionavustuksen myöntämiselle ja valtioneuvoston avustuksessa määritellyt ehdot.

Avustuksen hakeminen

Haku alkaa 1.2.2024. Hakemusten ja jatkohakemusten tulee olla perillä ympäristöministeriön kirjaamossa 23.2.2024 klo 16.15 mennessä. Määräajan jälkeen saapuneita hakemuksia ei huomioida. Avustusta voi hakea ainoastaan annetulla hakulomakkeella, joka tulee toimittaa seuraaviin osoitteisiin [email protected], [email protected] ja [email protected]. Sähköpostin otsikkoon tulee kirjoittaa uusien hankkeiden osalta ”Saamelaisen ilmastoneuvoston hankkeet -avustus, ja VN/3398/2024”. Jatkohankkeiden osalta otsikoidaan ”Saamelaisen ilmastoneuvoston hankkeet -avustus” ja ilmoitetaan hankkeen nykyinen VAHVA-numero.

Menettely perustuu valtionavustuslakiin. Lisäksi sovelletaan ympäristöministeriön erityisavustuksista annettua ”Ehdot ja rajoitukset”-asiakirjaa. Avustuksensaajat sitoutuvat noudattamaan edellä mainittuja.

Selvästi hakukuulutuksen vastaiset, toteuttamiskelvottomat, avustusehtojen vastaiset tai vajanaisesti täytetyt avustushakemukset hylätään. Ympäristöministeriö tekee hakijoille hakuajan päätyttyä kirjallisen myönteisen tai kielteisen valtionavustuspäätöksen. Avustusta on mahdollista myös myöntää vähemmän kuin mitä on haettu.

Päätökset pyritään tekemään mahdollisimman nopeasti.

Hankkeen toteutus ja maksatus

Hanke voi alkaa aikaisintaan päätöksen myöntöpäivänä ja sen tulee päättyä viimeistään saamelaisen ilmastoneuvoston toimikauden lopussa.

Valituille hankkeille on mahdollista myöntää jatkorahoitusta, ja tästä päätöksen tekee ympäristöministeriö.

Avustuskelpoisia kustannuksia ovat avustushakulomakkeessa ilmoitetut kustannukset niiltä osin, kuin ne vastaavat tässä hakuilmoituksessa ilmoitettuja rajauksia. Hakijat, joille avustus on myönnetty, sitoutuvat antamaan selvityksen valtionavustuksen käyttämisestä (erillinen kirjanpito), raportoimaan hankkeen edistymisestä ja julkaisemaan hankkeensa tulokset hankkeen päätyttyä. Tarkemmat ehdot kuvataan avustuspäätöksessä.

Pakotteiden vaikutus valtionavustuksiin

Euroopan unionin neuvoston asetuksen (EU) N:o 269/2014 (Asetus Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suvereniteettia ja itsenäisyyttä heikentävien tai uhkaavien toimien johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä) nojalla hakijan tulee vakuuttaa, etteivät Venäjän vastaiset pakotteet koske sitä tai sen edunsaajapiiriä tai alihankkijoita.

Muuta

Ympäristöministeriöllä on oikeus tarvittaessa muuttaa hakuilmoitusta ja muita haun asiakirjoja.

Lisätietoja

Karoliina Anttonen
Lainsäädäntöneuvos
[email protected]
029 525 0065