Hyppää sisältöön
Media

Rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnokseen runsaasti lausuntoja – jatkokehitys käynnistynyt

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 30.9.2021 11.21
Uutinen

Ympäristöministeriön asetusluonnos rakennuksen ilmastoselvitykseksi keräsi lausuntokierroksella 72 lausuntoa. Valtaosa lausuneista kokee, että ehdotettu vähähiilisyyden arviointimenetelmä on selkeä ja soveltuu suunnitellusti osaksi rakentamisluvan hakemista. Jatkokehitystä kaivataan ilmastoselvityksen laatijan pätevyysvaatimuksiin sekä vähähiilisyysarvioinnin yhteensopivuuteen energiatehokkuuslainsäädännön kanssa.

”Lausunnoissa oli runsaasti arvokasta palautetta, mutta suuria yllätyksiä ei tullut. Aloitamme nyt säädösvalmistelun seuraavan vaiheen ja pyrimme sovittamaan lausuntokierroksen kehitystoiveita yhteen pohjoismaisen harmonisointityön kanssa”, kertoo erityisasiantuntija Matti Kuittinen.

Pohjoismaisen ministerineuvoston hankkeessa sovitetaan yhteen Pohjoismaiden rakennusten elinkaariarvioinnin säädösten yksityiskohtia. Rakennusten ilmastoselvitykset tulevat eri Pohjoismaissa lähivuosina lakisääteisiksi. Vastaava kehitys on käynnistymässä myös koko Euroopan tasolla.

”Pohjoismaat kulkevat edellä rakennusten elinkaariarvioinnin harmonisoinnissa. Rakentamisen tavat ja perinteet ovat kohtuullisen samanlaiset meillä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Islannissa. Meillä on myös muuta Eurooppaa nopeampi aikataulu hiilineutraaliuden kanssa, joten rakentamisen ilmastoselvitystenkin kanssa tehtävä pohjoismainen yhteistyö on tarpeellista ja hyödyllistä”, kertoo Matti Kuittinen.

Tavoitteena on, että eräiden uusien rakennusten ilmastopäästöjä ohjattaisiin lainsäädännöllä vuoteen 2025 mennessä lisäämällä rakentamismääräyksiin hiilijalanjäljelle raja-arvot. Rakennuksen ilmastoselvitys olisi tämän käytännössä mahdollistava työkalu. Ilmastoselvityksellä tehtäisiin näkyväksi uuden rakennuksen koko elinkaaren ja laajamittaisesti korjattavan rakennuksen korjauksen ja sen jälkeisen ajan ilmastovaikutukset, eli hiilijalan- ja kädenjälki. Selvitys olisi esitettävä rakentamislupaa haettaessa.

Rakennuksen ilmastoselvityksen asetusluonnos liittyy maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistukseen. Ehdotus uudeksi kaavoitus- ja rakentamislaiksi on lausuntokierroksella 7.12.2021 saakka.

Rakennuksen ilmastoselvityksen lausuntoyhteenveto sekä lausunnot löytyvät Hankeikkunasta.

Lisätietoja:

Matti Kuittinen
Erityisasiantuntija
p. 0295 250 268
[email protected]