Hyppää sisältöön
Media

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli luonnonsuojelulain uudistuksesta

Julkaisuajankohta 21.12.2021 15.48
Tiedote

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä keskusteli tiistaina luonnonsuojelulain uudistuksen painotuksista. Vuodelta 1997 peräisin olevaa luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan, jotta Suomen luonnon monimuotoisuutta voidaan turvata paremmin. Uudistus on loppusuoralla, ja hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle alkuvuonna 2022.

”Luonnonsuojelulaki on tärkein monimuotoisuutta turvaava lakimme. Nyt tuomme sen 2020-luvulle ja parannamme sen vaikuttavuutta. Luontokato vaatii tehokkaita paikallisia ratkaisuja, sillä vain me suomalaiset voimme pysäyttää Suomen luonnon köyhtymisen”, ministerityöryhmän puheenjohtaja, ympäristö- ja ilmastoministeri Emma Kari korostaa.

Ympäristöministeriön ehdotus uudeksi luonnonsuojelulaiksi ajantasaistaisi ja vahvistaisi luontokohteiden suojaa, laajentaisi luonnonsuojelun keinovalikoimaa, edistäisi osallistumista ja tiedon saatavuutta sekä tarjoaisi välineitä vapaaehtoisen suojelun edistämiseen. Lisäksi ilmastonmuutoksen vaikutukset sekä saamelaisten oikeuksien edistäminen esitetään otettavaksi uudessa laissa nykyistä paremmin huomioon. Uutuutena lakiin ehdotetaan lisättäväksi ekologista kompensaatiota.

Valmistelun aikana on kuultu laajalti eri sidosryhmiä. Lakiluonnos oli lausunnoilla heinä-syyskuussa. Luonnonsuojelulain uudistusta valmistellut työryhmä jatkoi työtään vielä lausuntokierroksen jälkeen ja sai valmiiksi ehdotuksen hallituksen esitykseksi luonnonsuojelulaiksi 10. joulukuuta.

 

Ministereille esittely komission esityksestä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviksi

Ministerit kuulivat myös esittelyn komission 15.12. antamasta ehdotuksesta uudeksi rakennusten energiatehokkuusdirektiiviksi. Ehdotus on osa EU:n 55-valmiuspakettia. Komissio ehdottaa nykyistä parempaa energiatehokkuuden tasoa sekä olemassa oleville että uusille rakennuksille tiukentamalla nykyisiä energiatehokkuusvaatimuksia. Valtioneuvoston ehdotus Suomen kannaksi, eli niin sanottu U-kirje, toimitetaan eduskunnan käsiteltäväksi helmikuun 2022 aikana.

Lisäksi ministerit saivat raportin ilmastopolitiikan pyöreän pöydän joulukuun kokouksesta, jossa käsiteltiin vähähiilistä rakentamista.

Lisätietoja

Riikka Yliluoma
Ympäristö- ja ilmastoministerin erityisavustaja
p. 050 414 1682
[email protected]

Ilmasto- ja energiapoliittisen ministerityöryhmän tehtävänä on ohjata hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioiden.