Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Hallitus esittää muutoksia lakiin rakennusperinnön suojelemisesta

Ympäristöministeriö
15.10.2020 13.58
Tiedote

Lakia rakennusperinnön suojelemisesta ehdotetaan tänään eduskunnalle annetulla hallituksen esityksellä muutettavan siten, että ympäristöministeriö ei jatkossa vahvista elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten suojelupäätöksiä. Lisäksi ELY-keskus voisi jatkossa myöntää luvan poiketa tehdystä suojelupäätöksestä, ja suojelu- ja poikkeamislupapäätöksistä valitettaisiin kaikissa tilanteissa suoraan alueelliseen hallinto-oikeuteen.

Poikkeamisluvan ja muiden suojelumääräysten rikkominen olisi rangaistavaa. Rakennussuojelurikoksesta säädetään rikoslain 48 luvun 6 pykälässä, johon esitetään tarvittavia muutoksia. ELY-keskukselle säädettäisiin velvollisuus ilmoittaa lain vastaisista teoista esitutkintaviranomaiselle ja sitä tulisi kuulla rikosepäilyjä käsiteltäessä.

Muutosten tavoitteena on edistää rakennussuojelun, suojelusta poikkeamisen ja muutoksenhaun sujuvuutta sekä selkeyttää viranomaisten välistä työnjakoa ja asianosaisten asemaa. Vahvistamismenettelystä luopuminen vastaa hallintoprosessia koskevan yleislainsäädännön tavoitteita. Poikkeamislupia voitaisiin myöntää tilanteissa, joissa olosuhteiden muututtua suojelumääräyksestä poikkeamiselle olisi perusteet, mutta tilanne ei vaatisi varsinaisen päätöksen muuttamista tai kumoamista.

Esitys sisältää myös muita selvennyksiä ja täydennyksiä. Jatkossa myös alueelliset vastuumuseot, saamelaiskäräjät ja kolttien kyläkokous voisivat tehdä esityksen rakennusperinnön suojelusta. Rekisteröityjen yhteisöjen toimialaa tarkistettaisiin, jotta esimerkiksi asukasyhdistysten oikeudesta tehdä suojeluesityksiä olisi selkeämpi käsitys. Kuultavien naapurien piiri olisi jatkossa sama kuin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa. Suojeluesitysten ja poikkeamislupien käsittelyssä ohjattaisiin huomioimaan erityisesti rakennuksen käyttäjien tarpeet, kuten esteettömyys.

Rakennusperintölain mukaisia suojelupäätöksiä on tällä hetkellä 331 kappaletta. Lakia käytetään suojelukeinona pääasiassa asemakaava-alueiden ulkopuolella ja silloin, kun rakennuksen ulkoasun lisäksi suojellaan arvokkaita sisätiloja.

Lakimuutosten on määrä tulla voimaan 1.1.2021.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Matleena Haapala, p. 0295 250 332, [email protected]