Hyppää sisältöön
Media

Viron Vaivaran kunnan detaljikaavan strategisen tason ympäristövaikutusten arvio

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 5.3.2014 11.26
Tiedote -

Energiayhtiö Eesti Energia Õlitööstus AS suunnittelee tuotantonsa laajentamista Vaivaran kunnassa, Viron rannikolla. Tähän liittyen kunnassa laaditaan detaljikaavaa, joka mahdollistaisi enintään neljän uuden liuskeöljyn tuotantolaitoksen sekä niiden tarvitseman infrastruktuurin, jälkikäsittelylaitoksen sekä myytävän tuhkan käsittelylaitoksen rakentamisen.

Ympäristöministeriö on saanut Viron ympäristöviranomaiselta ilmoituksen detaljikaavan strategisen tason ympäristövaikutusten arvioinnista. Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan Eesti Energia Õlitööstus AS:n teettämä raportti hankkeesta, sen ympäristövaikutuksista ja niiden lieventämismahdollisuuksista. Viron ympäristöministeriö on ympäristövaikutusten arvioinnin yhteysviranomainen.

Ympäristöministeriö pyytää asukkailta, yhteisöiltä ja viranomaisilta mielipiteitä strategisen tason ympäristövaikutusten arvioinnista niiltä osin, kun vaikutusten voidaan katsoa ulottuvan Suomeen. Suomi on jo aiemmin ilmoittanut osallistuvansa kaavahankkeen strategiseen ympäristövaikutusten arviointiin.

Hankkeeseen sovelletaan YK:n Euroopan talouskomission yleissopimusta valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista (Espoon sopimus). Ympäristöministeriö toimii sopimuksen toimivaltaisena viranomaisena Suomessa.

Lausuntojen antamisaika päättyy 4.4.2014.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Erja Werdi, ympäristöministeriö,
p. 0295 250 312, [email protected]

Hankkeesta vastaava, Eesti Energia Õlitööstus AS, ympäristöpäällikkö, Tõnis Meriste,
p. +372 5158153, [email protected]