Hyppää sisältöön
Media

Suomi vie eteenpäin kansainvälistä biodiversiteettialoitetta

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 21.9.2006 13.57
Tiedote -

Monimuotoisuuden suojelu entistä useammin mukaan kehitysyhteistyöhön

Suomi liittyi tänään niiden EU-puheenjohtajamaiden joukkoon, jotka vuorollaan vievät eteenpäin aloitetta luonnon monimuotoisuuden suojelun puolesta.

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam allekirjoitti Countdown 2010-nimisen biodiversiteettialoitteen Pariisissa luonnon monimuotoisuuden ja eurooppalaisen kehitysyhteistyön suhteita pohtineessa konferenssissa. Aloitteen allekirjoittajat lupaavat kaikin käytettävissään olevin tavoin edistää YK:n huippukokouksessa asetettua tavoitetta, jonka mukaan luonnon monimuotoisuuden häviäminen on saatava merkittävästi hidastumaan vuoteen 2010 mennessä. Allekirjoittajina on sekä eri maiden hallituksia että kansalaisjärjestöjen ja elinkeinoelämän edustajia.

Esimerkkeinä Suomen käytännön toimenpiteistä Enestam mainitsee luonnon monimuotoisuuden suojelun Perun Amazoniassa toteutettavassa Suomen ja Perun yhteisessä BIODAMAZ-kehitysyhteistyöhankkeessa. Hänen mukaansa Suomi valmistelee vastaavan alueellisen hankkeen käynnistämistä yhteistyössä Andien maiden yhteisön kanssa.

Enestam korostaa myös, että Suomi nostaa nuorison biodiversiteettitietämystä koskevan aiheen esille EU:n tiede- ja tutkimuskokouksessa Suomessa ensi marraskuussa. Suomi on jo hyväksynyt kansallisen, luonnon monimuotoisuutta koskevan kasvatus- ja valistusstrategian ja saa loppuvuodesta valmiiksi uusitun, vuosille 2006-2016 ajoittuvan, kansallisen biodiversiteetin suojelua koskevan toimintaohjelmansa.

"Uskon vahvasti kansalaisten aloitteellisuuteen ja ruohonjuuritason toimintaan luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Meillä Suomessa on vaikuttavia esimerkkejä vapaaehtoistyön saavutuksista tällä alueella", ministeri sanoi. Ministeri sanoi toivovansa, että Suomessakin mahdollisimman monet tahot allekirjoittaisivat Suomessa toistaiseksi melko tuntemattoman Countdown2010-sitoumuksen.

BIODAMAZ-hankkeessa Perun Amazonian alueella suomalaiset auttavat perulaisia tutkimuslaitoksia ja yliopistoja alueen biodiversiteetin kartoituksessa, Työ edesauttaa Perun kansallisen luonnon monimuotoisuutta koskevan toimintaohjelman laatimista.

"Suomalaisten ja perulaisten yhteistyön tuloksena on löytynyt harvinaisia metsätyyppejä, joista tutkijat ovat löytäneet tieteelle tuntemattomia puita ja lintulajeja. Naiden lajien harvinaisia ja herkkiä elinalueita pyritään suojelemaan yhteistyössä paikallisten asukkaiden ja viranomaisten kanssa", Enestam kertoi.

Suomi korostaakin, että maailmanlaajuiset ympäristöongelmat ovat nousemassa yhä keskeisemmiksi kehitysyhteistyön haasteiksi. Viime vuoden lopulla jäsenmaiden, EU-parlamentin ja komission yhteisesti omaksuma "Kehityspolitiikkaa koskeva eurooppalainen konsensus" tuo näitä haasteita esille erikseen korostettuna osana.

"Nyt on korkea aika varmistaa, että luonnon monimuotoisuutta edistetään riittävän aktiivisesti osana sekä kahden- että monenkeskistä kehitysyhteistyötä."

EU on sitoutunut pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden häviämisen vuoteen 2010 mennessä. Suomi tukee tätä tavoitetta ja aikoo EU:n puheenjohtajamaana laatia EU:n ympäristöministerineuvoston päätelmät Euroopan komission tiedonannosta "Biologisen monimuotoisuuden vanhenemisen pysäyttäminen vuoteen 2010 mennessä - ja sen jälkeen".

Countdown2010 -aloitteen takana on Maailman luonnonsuojeluliitto IUCN.

Lisätietoja: Ylitarkastaja Marina von Weissenberg, ympäristöministeriö, Puh. (09) 1603 9372, 050 307 0806. Ympäristöasiantuntija Matti Nummelin, ulkoministeriö, puh. (09) 1605 6108, 040 503 8442