Hyppää sisältöön
Media

Asunnottomien nuorten asumisen turvaaminen on kaikkien etu

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 23.1.2014 9.08
Tiedote -

Ympäristöministeriön johtama työryhmä arvioi Helsingin Ruusulankadun asumisyksikön toimintaa viime vuoden lopulla julkisuudessa esitettyjen huolien vuoksi. Yksikössä on sen toiminnan alusta alkaen tehty toimenpiteitä nuorille suunnatun yksikön kehittämiseksi. Näitä toimenpiteitä on nyt arvioitu ja niitä kehitetään edelleen.

Jatkossa Ruusulankadun asumisyksikön asuntoja osoitetaan nuorten lisäksi myös iäkkäämmille asunnottomille asukasrakenteen tasapainottamiseksi. Helsingin kaupunki vastaa asukkaiden ohjauksesta yksikköön yhteistyössä Sininauhasäätiön kanssa. Keväällä on lisäksi suunnitteilla käynnistää päiväkeskustoimintaa, johon voivat osallistua sekä yksikön asukkaat että muut yksikön toiminnasta kiinnostuneet. Asumisyksikköön on myös rekrytoitu asiakasasiamies, joka toimii eräänlaisena asukkaiden puhemiehenä ja tukee asukkaita kuntoutumisessa.

Alueella tehtävää ympäristötyötä kehitetään edelleen. Ympäristötyöntekijät kiertävät säännöllisesti lähialueella, kohtaavat lähialueen asukkaita ja puuttuvat mahdollisiin ongelmiin. Yksikössä toimii myös Hyvä naapuri -verkosto, joka käsittelee esiin tulleita ongelmia ja etsii niihin yhdessä ratkaisuja. Yksikkö vastaanottaa ilmoituksia häiriöistä puhelimitse ympäri vuorokauden numerossa 046 602 1105.

”Valtaosa yksikkömme asukkaista kykenee tuen turvin häiriöittä itsenäiseen asumiseen ja asioidensa hoitamiseen. Puutumme kaikkiin yksikössä tapahtuneihin häiriöihin välittömästi. Jatkamme lisäksi tiivistä yhteistyötä poliisin ja muiden viranomaisten kanssa turvallisuuden varmistamiseksi”, Sininauhaliiton toiminnanjohtaja ja Sininauhasäätiön toimitusjohtaja Aarne Kiviniemi sanoo.

Yksikkö jatkaa toimintaansa suunnitellusti ja siinä mukana olevat toimijat kantavat vastuunsa yksikön toiminnasta kukin omassa roolissaan.

”Muista asumisyksiköistä kerätyn kokemuksen perusteella yksiköiden toiminta vakiintuu noin parissa vuodessa. Turvallisuuden ja kaupunkilaisten tasa-arvon näkökulmasta päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien nuorten asumisen turvaaminen on tärkeää. Jättämällä heidät oman onnensa nojaan luomme turvattomamman yhteiskunnan”, ympäristöministeriön erityisasiantuntija Peter Fredriksson sanoo.

Uudet asumisyksiköt ovat osa valtion ja Helsingin pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmaa, jonka tavoitteena on poistaa pidemmällä aikavälillä pitkäaikaisasunnottomuus kokonaan. Ohjelma perustuu asunto ensin -periaatteeseen, jossa pitkäaikaisasunnottomuus on käännetty kustannustehokkaasti laskuun turvaamalla ensin asuminen ja tarjoamalla sen jälkeen asunnottomille heidän tarvitsemansa palvelut. Asukkaat asuvat asunnoissa omalla vuokrasopimuksellaan.

Helsingin tavoitteena on luopua kokonaan asuntoloista. Vaikeimmassa asemassa olevien elämänolosuhteet ovat parantuneet huomattavasti, kun moni pitkäaikaisasunnoton on saanut pysyvän kodin uusista asumisyksiköistä.

Ympäristöministeriön johtamassa työryhmässä olivat mukana edustajat ympäristöministeriöstä, Pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämisohjelmasta, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastosta, Helsingin kaupungin turvallisuus- ja valmiusyksiköstä , Helsingin poliisilaitokselta, Sininauhaliitosta ja Sininauhasäätiöstä.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Peter Fredriksson, ympäristöministeriö, p. 0295 250 066, [email protected]

Sininauhaliiton toiminnanjohtaja ja Sininauhasäätiön toimitusjohtaja Aarne Kiviniemi, p. 050 522 3285, [email protected]

Komisario Jari Taponen, Helsingin poliisilaitos, p. 0718774303 [email protected]

Päällikkö Taru Neiman, Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto, p. 09 3104 3398, [email protected]

Pia Viitanen