Info purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksestä ja -tietojärjestelmästä

Keskiviikko 12.6.2024 klo 9.30 –  11.30

ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus järjestävät info- ja keskustelutilaisuuden, jossa esitellään uuteen rakentamislakiin sisältyvän purkumateriaali- ja rakennusjäteselvityksen tarkentuneita sisältövaatimuksia sekä selvitykseen liittyvän, Suomen ympäristökeskuksen johdolla laadittavan tietojärjestelmän tilannetta. Tilaisuus järjestetään verkkotilaisuutena Teamsissa.

Purkumateriaali- ja rakennusjäteselvitys on ensi vuoden alussa voimaan tulevaan rakentamislakiin (RakL 16 §) sisältyvä vaatimus, jossa raportoidaan rakennus- ja purkuhankkeissa syntyvistä purkumateriaaleista, rakennusjätteistä, vaarallisista aineista sekä pois kuljetettavista maa- ja kiviaineksista. Selvityksen tarkemmasta sisällöstä säädetään asetuksella, joka on ollut alkuvuodesta lausunnoilla. Selvityksen ja sen raportointiin toteutettavan tietojärjestelmän tavoitteina on edistää purkumateriaalien laadukasta hyödyntämistä, rakennus- ja purkujätetilastoinnin parantamista sekä kiertotalouden viranomaisohjausta.

Teams-linkki lähetetään viimeistään 11.6.2024.

Lämpimästi tervetuloa!

Ympäristöministeriö, Rakennetun ympäristön osasto / Rakennukset ja rakentaminen 

Harri Hakaste, yliarkkitehti, p. +358 50 4137673, [email protected]