Virtaa vesienhoidon viestintään. Vesistökunnostuksen viestintäwebinaari

Torstai 21.9.2023 klo 16.00 –  18.15

ympäristöministeriö

Tervetuloa kuulemaan vinkkejä vesistökunnostushankkeiden viestinnästä ja vuorovaikutuksesta sekä sparraamaan muita ja vaihtamaan kokemuksia. Hyvällä viestinnällä turvaat hankkeesi vaikuttavuuden: aktivoit ja sitoutat hankkeen toteuttamisessa mukana olevia ihmisiä, saat hankkeelle näkyvyyttä ja levität hankkeesi kokemuksia ja tuloksia! Ohjelmassa on muun muassa useiden vesistökunnostustoimijoiden esitykset heidän viestinnästään.

Webinaariin ovat tervetulleita kaikki sisävesillä ja rannikkoalueilla toimivat hankkeet, joiden tavoitteena on parantaa vesien tilaa, vesiluonnon monimuotoisuutta ja vesienhallintaa

Tilaisuuteen voi osallistua Teamsin välityksellä.

Tilaisuuden järjestävät Vesiensuojelun tehostamisohjelma ja valtakunnallinen Vesistökunnostusverkosto.

Alustava ohjelma

16.00  Tervetuloa, valtakunnallisen vesistökunnostusverkoston koordinaattori Sari Uusheimo, Suomen ympäristökeskus ja viestintäasiantuntija Ulla Ahonen, ympäristöministeriö

16.10  Neljä vesistökunnostushanketta esittelee viestintäänsä

  • WWF, suojeluasiantuntija Viivi Kaasonen
  • Sydän-Hämeen upeat vesistöt (SUVI) -hanke, hankekoordinaattori Marja-Liisa Suomalainen
  • Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry, kehityspäällikkö Heikki Holsti
  • Kiimingin-Jäälin vesienhoitoyhdistys ry, Birger Ylisaukko-oja

17.30 Kysymyksiä ja keskustelua

17.45 Viestinnän ABC eli mitä kannattaa ottaa huomioon viestinnässä, viestintäasiantuntija Ulla Ahonen, ympäristöministeriö 

18.05 Loppusanat, Sari Uusheimo ja erityisasiantuntija Jenni Jäänheimo, ympäristöministeriö

18.15 Tilaisuus päättyy

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, kansalaiset, järjestöt ja yhteisöt