Luonnonsuojelun neuvottelupäivät

Keskiviikko 9.9.2020 klo 9.30 –  16.00

ympäristöministeriö

Etäyhteydellä

Vuotuisilla luonnonsuojelun neuvottelupäivillä esitellään ajankohtaisia luonnonsuojeluhallinnon ohjelmia, hankkeita ja yhteistyötoimia ja keskustellaan niistä.

Kohderyhmänä ovat ELY-keskusten, Metsähallituksen Luontopalvelujen, Suomen ympäristökeskuksen sekä ympäristöministeriön luonnonsuojelutehtävissä toimivat.

Linkki suoraan verkkolähetykseen (striimaus) https://videonet.fi/ym/20200909/

Ohjelma

Keskiviikko 9.9.2020

Neuvottelupäivän puheenjohtajana toimii aamupäivän ohjelmapäällikkö Päivi Gummerus-Rautiainen ja iltapäivän ympäristöneuvos Mikko Kuusinen

09.30
Tilaisuuden avaus
 ylijohtaja Tarja Haaranen YM          

9.45
Ympäristöministeriön ajankohtaiset luonnonsuojeluasiat (pdf)
ympäristöneuvos Mikko Kuusinen YM

10.00
Metsähallituksen luontopalvelujen kuulumiset (pdf)
 päällikkö Tuula Kurikka MH

10.15
Suomen ympäristökeskuksen biodiversiteettiuutiset (pdf)
johtaja Petri Ahlroth SYKE

10.30
Helmi-ohjelman eteneminen (pdf)
ohjelmapäällikkö Päivi Gummerus-Rautiainen YM             

11.30
Tauko

12.30
Ympäristöministeriön tervehdys
kansliapäällikkö Juhani Damski YM

12.50
Luonnonsuojelulainsäädännön uudistus (pdf)
luonnonsuojelulain uudistus 
ekologisen kompensaation kehittäminen
rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisyn ja korvaamisen lainsäädännön uudistus

lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi YM        

14.00
Tauko

14.30
Luonnon monimuotoisuus vuoden 2020 jälkeen ja arvio Suomessa tehdystä työstä vuosina 2012-2020 (pdf)  
 ympäristöneuvos Marina von Weissenberg YM

15.00
Soidensuojelun täydennysehdotuksen toteutuminen: tilannekatsaus (pdf)
vanhempi tutkija Kaisu Aapala ja suunnittelija Aino-Maija Määttänen, SYKE

15.30
EUTI:n ennakkoratkaisu C-477/19 luontodirektiivin liitteen IV lajin hylätyn lisääntymis- ja levähdyspaikan heikentämiskiellon tulkinnasta (pdf) 
hallitussihteeri Pasi Kallio YM

16.00
Tilaisuus päättyy