Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

Ympäristöministeriö on yhteistyössä Saamelaiskäräjien kanssa teettänyt selvityksen Saamelaisten alkuperäiskansaoikeudet ja saamelaiskulttuuria koskevien vaikutusten arviointi YVA-lain mukaisessa menettelyssä. Selvityksen ovat tehneet OTT, alkuperäiskansaoikeuden dosentti ja tutkija Leena Heinämäki, FT ja tutkija (arktinen ympäristötiede) Inkeri Markkula sekä TkT ja tutkija Jan Saijets. Tekijät esittelevät juuri valmistuneen selvityksen tuloksia ja johtopäätöksiä.

Järjestäjä: YM