Jätealan yhteistyöryhmä 2021-2023

YM019:00/2021 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM019:00/2021

Asianumerot VN/3732/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 29.3.2021

Tavoitteet ja tuotokset

Jätealan yhteistyöryhmän tavoitteena on seurata ja analysoida jätehuollon tulevaisuutta, edistää kiertotaloutta, ohjata jätehuollon valtakunnallista suunnittelua, edistää jätealan lainsäädännön kehittämistä ja toimeenpanoa sekä edistää jätealaa ja sen ajankohtaisia kotimaisia ja kansainvälisiä kehittämishankkeita koskevaa tiedon- ja mielipiteiden vaihtoa ympäristöministeriön ja sen kannalta keskeisten toimijoiden välillä.

Yhteistyöryhmän tehtävänä on erityisesti:
• arvioida ja tehdä aloitteita politiikkatoimista ja ratkaisumalleista, jotka tukevat kiertotaloutta, materiaalitehokkuutta, jätteiden synnyn ehkäisyä, materiaalien, sivuvirtojen ja jätteiden kierrätyksen ja uusiokäytön sekä niihin liittyvän osaamisen tehokasta hyödyntämistä
• ohjata jätehuollon valtakunnallisten tavoitteiden ja toimenpiteiden valmistelua
• ohjata jätehuollon toimintaympäristön muutosten ennakointia
• seurata ja edistää jätelainsäädännön valmistelua ja toimeenpanoa
• välittää tietoja ja vaihtaa mielipiteitä jätealan kotimaisista ja kansainvälisistä kehittämishankkeista sekä
• edistää jätealan toimijoiden yhteistyötä

Lähtökohdat

Jätealan strategisen yhteistyötyöryhmän toimikausi päättyi 31.12.2020. Yhteistyöryhmän toiminta on sekä ympäristöministeriön että jäsenten puolelta koettu erittäin tarpeelliseksi ja toimivaksi tiedonvaihdon ja alan kehittämisen foorumiksi. Uusi jätealan yhteistyöryhmä jatkaa toimikautensa päättäneen jätealan strategisen yhteistyöryhmän työtä.