Valtioneuvoston asetus saamelaisesta ilmastoneuvostosta

Valtioneuvoston asetus saamelaisesta ilmastoneuvostosta

YM017:00/2022 Säädösvalmistelu

Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen saamelaisesta ilmastoneuvostosta. Asetuksessa on tarkempia säännöksiä muun muassa ilmastoneuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toimikaudesta sekä ilmastoneuvoston jäsenten valinnasta, toimikaudesta ja palkkioista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM017:00/2022

Asianumerot VN/11284/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 1.3.2022 – 30.4.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen saamelaisesta ilmastoneuvostosta. Asetuksessa on tarkempia säännöksiä muun muassa ilmastoneuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toimikaudesta sekä ilmastoneuvoston jäsenten valinnasta, toimikaudesta ja palkkioista.

Lähtökohdat

Uuden ilmastolain (423/2022) nojalla perustettaisiin saamelainen ilmastoneuvosto, joka riippumattomana asiantuntijaelimenä vahvistaisi tietopohjaa ja tunnistaisi saamelaiskulttuurin edistämisen kannalta keskeiset seikat valtakunnallisten ilmastopolitiikan suunnitelmien valmistelussa. Aiemmin tällaista elintä ei ole ollut Suomessa. Ilmastolakiin sisältyvän asetuksenantovaltuuden mukaan asetuksessa voidaan antaa tarkempia säännöksiä saamelaisen ilmastoneuvoston tehtävistä, kokoonpanosta, toimikaudesta ja muista ilmastoneuvoston toimintaa koskevista menettelyistä sekä ilmastoneuvoston jäsenten valinnasta, toimikaudesta ja palkkioista.