Valtioneuvoston asetus Suomen ilmastopaneelista

Valtioneuvoston asetus Suomen ilmastopaneelista

YM016:00/2022 Säädösvalmistelu

Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen Suomen ilmastopaneelista. Asetuksessa on tarkempia säännöksiä ilmastopaneelin kokoonpanosta, asettamisesta ja toiminnasta sekä jäsenten toimikaudesta ja palkkioista.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM016:00/2022

Asianumerot VN/11293/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 1.3.2022 – 30.4.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Tiivistelmä

Valtioneuvosto on antanut uuden asetuksen Suomen ilmastopaneelista. Asetuksessa on tarkempia säännöksiä ilmastopaneelin kokoonpanosta, asettamisesta ja toiminnasta sekä jäsenten toimikaudesta ja palkkioista.

Lähtökohdat

Uuteen ilmastolakiin (423/2022) sisältyy asetuksenantovaltuus, jonka nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmastopaneelin tehtävistä, kokoonpanosta ja muista ilmastopaneelin toimintaa koskevista menettelyistä sekä jäsenten valinnasta, toimikaudesta ja palkkioista. Suomen ilmastopaneeli on vakiintunut asiantuntijaelin ja esimerkiksi sen toimintaan liittyviä menettelyitä on tarkoituksenmukaista säännellä asetuksen tasolla.