Valtioneuvoston asetus Suomen ilmastopaneelista

Valtioneuvoston asetus Suomen ilmastopaneelista

YM016:00/2022 Säädösvalmistelu

Valmistellaan uusi valtioneuvoston asetus koskien Suomen ilmastopaneelia. Asetuksessa annettaisiin tarkempia säännöksiä ilmastopaneelin tehtävistä, kokoonpanosta sekä ilmastoneuvoston jäsenten valinnasta, toimikaudesta ja palkkioista.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM016:00/2022

Asianumerot VN/11293/2022

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 1.3.2022 – 30.4.2023

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Karin Cederlöf, Asiantuntija
puh. +358 295 250 010
[email protected]

Tiivistelmä

Valmistellaan uusi valtioneuvoston asetus koskien Suomen ilmastopaneelia. Asetuksessa annettaisiin tarkempia säännöksiä ilmastopaneelin tehtävistä, kokoonpanosta sekä ilmastoneuvoston jäsenten valinnasta, toimikaudesta ja palkkioista.

Lähtökohdat

Uuteen ilmastolakiin (423/2022) sisältyy asetuksenantovaltuus, jonka nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä ilmastopaneelin tehtävistä, kokoonpanosta ja muista ilmastopaneelin toimintaa koskevista menettelyistä sekä jäsenten valinnasta, toimikaudesta ja palkkioista. Suomen ilmastopaneeli on vakiintunut asiantuntijaelin ja esimerkiksi sen toimintaan liittyviä menettelyitä on tarkoituksenmukaista säännellä asetuksen tasolla.