Tuulivoimaloiden purku- ja ennallistamisvelvoitteiden lainsäädäntöhanke

YM012:00/2024 Säädösvalmistelu

Hankkeessa arvioidaan käytöstä poistettavien maatuulivoimaloiden purkamista ja alueen ennallistamista koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita ja laaditaan säädösehdotukset asiaa koskevan hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanemiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM012:00/2024

Asianumerot VN/7272/2024

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.3.2024 – 31.12.2025

Asettamispäivä 1.3.2024

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 7 Puhtaan energian Suomi

Alaluku 7.1 Edullista, puhdasta ja toimitusvarmaa sähköä suomalaisille ja heidän työpaikoilleen

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Yhteyshenkilö
Mari-Linda Harju-Oksanen, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 554
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on laatia hallitusohjelman mukaiset lainsäädäntöehdotukset tuulivoimaloiden purku- ja ennallistamisvelvoitteen sekä tämän velvoitteen toimeenpanoa turvaavan vakuuden tai muun rahoitusmallin käyttöönotosta.

Hallituksen esityksen valmistelu on aloitettu alkuvuodesta 2024. Lausuntokierros järjestetään arviolta alkuvuodesta 2025. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella 2025.

Tiivistelmä

Hankkeessa arvioidaan käytöstä poistettavien maatuulivoimaloiden purkamista ja alueen ennallistamista koskevan lainsäädännön kehittämistarpeita ja laaditaan säädösehdotukset asiaa koskevan hallitusohjelmakirjauksen toimeenpanemiseksi.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman (Vahva ja välittävä Suomi, 20.6.2023) mukaan tuulivoiman toimintaedellytyksiä kehitetään hallitusohjelman lähtökohtien edellyttämästä sähköntuotannon lisäystarpeesta huolehtien sekä siten, että yhteensovitetaan tuulivoiman sosiaalinen hyväksyttävyys ja investointien toteutumiselle suotuisa toimintaympäristö. Maanomistajien asemaa vahvistetaan. Tuulivoimarakentamisen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi hallitus toteuttaa purku- ja ennallistamisvelvoitteen käyttöönoton kattavasti (mukaan lukien rahasto).