Asumisoikeuslain uudistamishanke

YM008:00/2017 Säädösvalmistelu

Asukasvalinnat voitaisiin tehdä nopeammin ja menettely olisi yksinkertaisempi. Tämä vähentäisi vajaakäyttöä ja asumisoikeudestaan luopuvalle koituvia päällekkäisiä asumiskustannuksia. Määräaikainen järjestysnumero parantaisi järjestelmän kohdentumista asunnon tarpeessa oleville. Nykyisten järjestysnumeroiden haltijoiden asema turvattaisiin siirtymäajalla.

Asumisoikeuden haltijoiden vaikutusmahdollisuudet paranevat.

Asumisoikeustalolainoituksen riskienhallinta helpottamalla taloista luopumista turvaa asumisoikeusmaksuja, vähentää valtion takausriskejä ja ehkäisee luottotappioita.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM008:00/2017

Asianumerot YM2/600/2017, VN/982/2018 , VN/982/2018

Asettaja ympäristöministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.1.2016 – 1.10.2018

Asettamispäivä 27.1.2016

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on uudistaa asumisoikeusasunnoista annettu laki. Uudistamalla laki kokonaisuudessaan selkiytetään lainsäädäntöä. Esityksen tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa asukasvalintaa siirtymällä määräaikaisesti voimassa olevaan järjestysnumeroon ja keskittämällä järjestysnumeron hakeminen. Lakiin otetaan säännökset asukashallinnosta. Rajoituksista vapauttamista helpotetaan sallimalla talossa jäljellä olevien asumisoikeussopimusten irtisanominen ARAn luvalla, jos talolla ei ole enää kysyntää asumisoikeusasuntoina. Esitys edellyttää ARAn valvonnan lisäämistä ja uusia sanktiomahdollisuuksia ARAlle.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaan asumisoikeusjärjestelmää uudistetaan itsenäisenä hallintomuotona rahoituksen, asukasvalinnan ja hakuprosessin osalta. Esityksen tavoitteena on kehittää asumisoikeudesta varteen otettava kolmas asumismuoto.