Akkuasetuksen toimeenpano

EU:n akkuasetuksen täytäntöönpano

YM005:00/2023 Säädösvalmistelu

EU:n akkuasetus on tullut voimaan 17.8.2023. Asetuksen täytäntöönpano edellyttää kansallista sääntelyä mm. toimivaltaisten viranomaisten osalta. Kansalliset säädösmuutokset toteutetaan vaiheittain vuosien 2023-2025 aikana akkuasetuksen voimaantulosäännösten mukaisesti.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero YM005:00/2023

Asianumerot VN/2195/2023

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 23.1.2023 – 30.6.2025

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi jätelain muuttamisesta (EU:n akkuasetuksen toimeenpano)
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 31.8.2023
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 44/2023
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  2.11.2023
 • 4

  Säädös hyväksytty

Jätelakiin lisättäisiin EU:n akkuasetuksen edellyttämät akkujen ja paristojen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten hyväksymistä ja nimeämistä koskevat vaatimukset.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Mykkänen

Syysistuntokauden 2023 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Johanna Routio, Hallitussihteeri
puh. +358 295 250 137
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Akkuasetus on osa EU:n vihreän kehityksen ohjelmaa (COM(2019) 640 final). Taustalla on myös akkuja koskeva strateginen toimintasuunnitelma (liitteenä asiakirjassa COM(2018)293 final), kiertotaloutta koskeva toimintasuunnitelma (COM(2020)98 final), Euroopan uusi teollisuusstrategia (COM(2020)102 final) ja kestävän ja älykkään liikkumisen strategia (COM(2020)789 final).
Akkuasetuksella on kolme keskeistä tavoitetta:
1) Sisämarkkinoiden toiminnan vahvistaminen: tasapuoliset toimintaedellytykset ja yhteiset säännöt (oikeusperustana SEUT 114 artikla (sisämarkkina) ja tuottajavastuuluvun osalta ympäristöoikeusperusta (SEUT 192(1) artikla)).
2) Kiertotalouden edistäminen
3) Ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten vähentäminen akkujen elinkaaren kaikissa vaiheissa.
Kansallisessa säädöshankkeessa toteutetaan tarvittavat säädösmuutokset mm. toimivaltaisten viranomaisten osalta.

Tiivistelmä

EU:n akkuasetus on tullut voimaan 17.8.2023. Asetuksen täytäntöönpano edellyttää kansallista sääntelyä mm. toimivaltaisten viranomaisten osalta. Kansalliset säädösmuutokset toteutetaan vaiheittain vuosien 2023-2025 aikana akkuasetuksen voimaantulosäännösten mukaisesti.

Lähtökohdat

Akkuasetus on sellaisenaan sovellettavaa sääntelyä. Kansallista sääntelyä tarvitaan mm. toimivaltaisten viranomaisten sekä seuraamussäännösten osalta.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.