Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (EU:n tuoteyhteyspiste, YVA, RED II)

YM005:00/2021 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan lakiin muutoksia kos-kien a) EU:n tuoteyhteyspisteen siirtoa, b) rajat ylittävien YVA-hankkeiden kuulemisia ja c) RED II –direktiivin täytäntöönpanoa.

Näiden kolmen erillisen kokonaisuuden osalta on komissio antanut viralliset huomautukset, jonka mukaan muutokset on saatettava voimaan viimeistään 2021.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM005:00/2021

Asianumerot VN/12383/2021

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Asetuksen antaminen

Toimikausi/aikataulu 14.1.2021 – 5.11.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (EU:n tuoteyhteyspiste, YVA, RED II)
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 24.8.2021
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 18/2021
  Arvioitu uusi esittelyviikko 36/2021
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  9.9.2021
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 144/2021

Esityksessä ehdotetaan lakiin muutoksia koskien a) EU:n tuoteyhteyspisteen siirtoa, b) YVA-hankkeiden kuulemisia ja c) RED II –direktiivin täytäntöönpanoa. Näiden kolmen erillisen kokonaisuuden osalta on komissio antanut viralliset huomautukset, jonka mukaan muutokset on saatettava voimaan viimeistään 2021.

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Pekka Virkamäki, Lainsäädäntöneuvos
puh. +358 295 250 073
[email protected]

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan lakiin muutoksia kos-kien a) EU:n tuoteyhteyspisteen siirtoa, b) rajat ylittävien YVA-hankkeiden kuulemisia ja c) RED II –direktiivin täytäntöönpanoa.

Näiden kolmen erillisen kokonaisuuden osalta on komissio antanut viralliset huomautukset, jonka mukaan muutokset on saatettava voimaan viimeistään 2021.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.