Hallituksen esitys laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta

YM004:00/2020 Säädösvalmistelu

Esityksellä uudistettaisiin asumisoikeuslaki. Asukasvalintaa yksinkertaistettaisiin ja asukashallintosäännökset otettaisiin asumisoikeuslakiin. Esitys toteuttaa hallitusohjelman kohtaa 3.1.1 Asuntopolitiikka, tavoite 2, s. 53.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero YM004:00/2020

Asianumerot VN/5985/2019

Asettaja ympäristöministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 3.9.2019 – 31.5.2021

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 36/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 43/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  22.10.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 26/2021

Esityksellä uudistettaisiin asumisoikeuslaki. Asukasvalintaa yksinkertaistettaisiin, asukashallintosäännökset otettaisiin asumisoikeuslakiin ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien asumisoikeustalojen rajoituksista vapauttamista edistettäisiin. Esitys toteuttaa hallitusohjelman kohtaa 3.1.1 Asuntopolitiikka, tavoite 2, s. 53

VastuuministeriYmpäristö- ja ilmastoministeri Ohisalo

Lisätietoa

 • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Esityksellä uudistettaisiin asumisoikeuslaki. Asukasvalintaa yksinkertaistettaisiin ja asukashallintosäännökset otettaisiin asumisoikeuslakiin. Esitys toteuttaa hallitusohjelman kohtaa 3.1.1 Asuntopolitiikka, tavoite 2, s. 53.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.