Usein kysytyt kysymykset

Ympäristöministeriö ja ministeriön hallinnonala seuraavat tiivisti koronavirustilannetta ja varautuvat sen vaikutuksiin. Keräämme tälle sivulle vastauksia yleisimpiin koronavirustilanteeseen liittyviin kysymyksiin.

Vaikutukset rakentamisalaan

Miten työmaiden pitää huomioida muuttunut tilanne?

Työmailla on syytä varautua mahdollisiin viivästymisiin ja huolehtia erityisesti työmaa-aikaisesta kosteussuojauksesta.

Voivatko rakennushankkeet saada helpotuksia määräajoista?

Koronaviruksen aiheuttama tilanne on uusi myös rakennusalalla, eikä tyhjentävää tulkintaa vielä voida antaa. On ilmiselvää, etteivät työmaat ole voineet ennakoida näin suurta muutosta. Ympäristöministeriö on asettanut työryhmän, joka seuraa ja pyrkii vähentämään poikkeustilanteen vaikutuksia rakennusalaan, alan yrityksiin ja kansantalouteen.

Voidaanko kiinteistönhoidolla ehkäistä koronaviruksen leviämistä?

Eurooppalaisten LVI-järjestöjen -liitto REHVA on julkaissut yhteenvedon toimenpiteistä, joilla koronaviruksen leviämistä rakennuksissa voidaan estää. REHVAn yhteenveto koskee erityisesti ilmavirtausten mukana liikkuvia viruksia, ja siinä ehdotetaan muun muassa seuraavia kiinteistöjen käyttöön liittyviä toimenpiteitä:

  • kiinteistöjen riittävä, ympärivuorokautinen ilmanvaihto vähentää altistusta viruksille.
  • kiinteistöjen ilmanvaihtoon tulee lisätä mahdollisimman paljon ulkoilmaa.
  • ilmanvaihdossa ei tule käyttää palautusilmaa.
  • ikkunatuuletusta voidaan käyttää ilmanvaihdon lisäämiseksi.
  • huoneilman kosteus ei vaikuta virukseen. Kosteus hillitsee virusta vasta suhteellisen kosteuden ylittäessä 80%. Alhainen ilmankosteus kuitenkin heikentää hengitysteiden vastustuskykyä virukselle.
  • huonelämpötila ei vaikuta viruksen leviämiseen. Lämpötila hillitsee virusta vasta yli 30 asteen lämpötiloissa.
  • mahdollisten vuotojen vuoksi kiinteitöjen regeneratiivista lämmöntalteenottoa on vältettävä epidemian aikana.
  • ilmanvaihtokanavien puhdistuksella ei ole merkitystä viruksen leviämisessä (pienet hiukkaset kulkevat ilman mukana, eivätkä tartu pintoihin).
  • ilmanvaihtolaitoksen suodattimilla ei ole merkitystä viruksen leviämisessä.
  • huonekohtaisilla ilmanpuhdistimilla voidaan vaikuttaa viruspitoisuuteen huoneilmassa (edellyttäen että suodatin on HEPA-tasoa).

REHVA:n päivitetty ohjeistus löytyy englanniksi REHVAn verkkosivuilta, ja siitä suomennos FINVACin sivuilta. FINVACin sivuilta löytyy myös tietoa ohjeen soveltumisesta Suomen oloihin.

(Lähde: FINVAC)

Vesilaitokset ovat ohjeistaneet, kuinka varmistetaan veden laatu silloin, kun kiinteistön vesijärjestelmä on pitkään käyttämättä tai normaalia vähäisemmällä käytöllä.

Lähde: VVY, Vesilaitosyhdistys

Vaikutukset kaavojen esilläoloon

Miten poikkeusaika vaikuttaa kaavaluonnosten ja -ehdotusten esilläoloon ja kuulemiseen kunnissa?

Asema-, yleis- ja maakuntakaavoista on poikkeusoloissakin kuultava niin, että osalliset pääsevät vaikuttamaan ja saavat asiakirjat nähdäkseen. Kuntaliitto on ohjeistanut kuntia kaavoituksen hoitamisesta koronatilanteessa. Kuntaliiton ohjeessa kerrotaan esimerkiksi, miten kuuluttaminen ja asiakirjojen nähtävillä pitäminen onnistuu, jos kunnantalo on kiinni.

(Lähde: Kuntaliitto: "Koronavirus – usein kysyttyjä kysymyksiä kunnista". Kts. kohdat 10 ja 13)

Vaikutukset jätehuoltoon

Miten käytetyt kertakäyttöiset maskit lajitellaan?

Käytetyt kertakäyttöiset kasvomaskit sekä kertakäyttöiset hansikkaat ja muut kertakäyttöiset suojaimet kuuluvat sekajätteeseen, josta ne ohjautuvat jätteenpolttoon. Jos sekajäteastia ei ole ulottuvilla, maski kannattaa laittaa muovipussiin ja myöhemmin sekajäteastiaan. Kertakäyttömaskit sisältävät luonnossa hajoamattomia muoveja, joten niitä ei tule heittää kaduille, luontoon eikä myöskään wc-pönttöön, sillä ne voivat tukkia viemärit. Lisätietoa kasvomaskin käytöstä on saatavilla THL:n suosituksista kasvomaskien käytöstä kansalaisille.

Voiko virus tarttua jätteiden välityksellä? 

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Koronavirustartunnan saaminen jätteiden välityksellä on asiantuntija-arvioiden mukaan epätodennäköistä, kun noudatetaan normaaleja hyviä jätehuoltokäytäntöjä. Koronaviruksen elin- ja tartuntakyky heikkenee nopeasti, kun se joutuu ihmisen ulkopuolelle, eivätkä virukset pysty lisääntymään jätteissä.

(Lähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Ovatko jätteenkuljettajat vaarassa altistua koronavirukselle jätekuormia purkaessaan?

Jätteiden purkutapahtuma polttolaitoksen tai muun vastaavan jätteenkäsittelylaitoksen vastaanottohallissa on normaalistikin riskipaikka jätekuljettajille. Purkutapahtumassa ilmaan leviää herkästi kaikenlaisia mikrobeja altistaen työntekijän niille. Tämä on otettava huomioon työsuojeluohjeissa ja työssä on aina tarpeen suojautua asianmukaisesti ja muistaa hyvä hygienia.

Jätteenkuljettajen mahdollisuudesta altistua koronavirukselle kerrotaan tarkemmin Työterveyslaitoksen ohjeistuksessa.

(Lähde: Työterveyslaitos)

Voidaanko jäteastioita pestä normaalisti koronapandemian aikana?

Työterveyslaitoksen mukaan jäteastioiden pesuja voidaan tehdä myös koronapandemian aikana, kunhan riittävästä suojautumisesta on huolehdittu. Tarkempia neuvoja jäteastioiden pesemiseen koronapandemian aikana annetaan Työterveyslaitoksen ohjeistuksessa

(Lähde: Työterveyslaitos)