Lisätietoja

Riitta Rönn, lainsäädäntöjohtaja 
ympäristöministeriö, Kansliapäällikön esikunta ja johdon tuki 0295250255