Hyppää sisältöön
Media

Yleistiedoksianto

Ympäristöministeriö kuulee Espoon kulttuurikeskuksen rakennusten sekä viereisten kiinteistöjen omistajia ja haltijoita

ympäristöministeriö 8.11.2021 10.01
Uutinen

Ympäristöministeriö on vastaanottanut valituksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätöksestä 18.3.2020, UUDELY/7320/2016. Päätöksellä ELY-keskus päätti olla suojelematta Espoon kulttuurikeskuksen alueen ja Marimekkotalon rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain nojalla.

Espoon kulttuuriseura ry:n valitusten (28.4.2020 ja 15.7.2021) johdosta ympäristöministeriö kuulee Espoon kulttuurikeskuksen alueella sijaitsevien rakennusten ja kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä viereisten ja vastapäätä olevien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita rakennusperintölain 7 §:n 1 momentin mukaisesti.

Ympäristöministeriö varaa edellä mainituille rakennusperintölain 7 §:n 1 momentin mukaisille asianosaisille tilaisuuden tulla kuulluksi valituksen johdosta. Mielipiteet tulee toimittaa ympäristöministeriön kirjaamoon 17.12.2021 mennessä joko sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen PL 35, 00023 Valtioneuvosto. Lähetyksessä tulee mainita ympäristöministeriön diaarinumero VN/10924/2020.

Valitusasiakirjat liitteineen ovat nähtävillä virka-aikana 17.12.2021 saakka ympäristöministeriössä osoitteessa Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki. Tiedoksiannon vastaanottaja voi myös erikseen pyytää asiakirjoja nähtäväkseen sähköpostitse tai puhelimitse ympäristöministeriön kirjaamosta. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta.
Kokonaisharkinta suojeluesityksestä kuuluu asiaa hallintoviranomaisena käsittelevälle ELY-keskukselle. Ympäristöministeriö on asiassa valitusviranomainen, joka tarkastelee tehdyn päätöksen lainmukaisuutta.

Lisätietoja

Reko Korhonen
erityisasiantuntija
029 525 0018
[email protected]