Hyppää sisältöön
Media

Rinteen hallitukselle kuusi ministerityöryhmää

valtioneuvoston viestintäosasto
Julkaisuajankohta 4.7.2019 15.53
Tiedote 366/2019

Valtioneuvosto asetti torstaina 4. heinäkuuta yleisistunnossaan pääministeri Rinteen hallituksen ministerityöryhmät. Strategiset ministerityöryhmät nimettiin työllisyyden edistämiseen, ilmasto- ja energiapolitiikkaan sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistukseen. Lisäksi asetettiin osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä sekä ministerityöryhmät lapsi- ja nuorisopolitiikkaan ja oikeusvaltion kehittämiseen ja sisäiseen turvallisuuteen.

Ministerityöryhmien kokoonpanot

Työllisyyden edistämisen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista työllisyyden edistämisen, työmarkkinoihin liittyvien asioiden ja työlainsäädännön kehittämisen osalta.

Kokoonpano
Työministeri Timo Harakka, puheenjohtaja
Kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Sisäministeri Maria Ohisalo
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Ilmasto- ja energiapoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista hiilineutraalisuustavoitteen edistämisen, hiilinielujen vahvistamisen sekä ilmasto- ja energiapolitiikan päätöksenteon osalta sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja kansainvälinen kilpailukyky huomioon ottaen.

Kokoonpano
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen, puheenjohtaja
Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä
Opetusministeri Li Andersson
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Sote-ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelmassa määritellyn sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen toteuttamista hallitusohjelmassa kohdassa 3.6.1 tarkoitetulla tavalla.

Kokoonpano
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru, puheenjohtaja
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko
Valtiovarainministeri Mika Lintilä
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Opetusministeri Li Andersson
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista koulutus- ja osaamistason nousun, oppimiserojen kaventamisen ja koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisen osalta.

Kokoonpano
Opetusministeri Li Andersson, puheenjohtaja
Työministeri Timo Harakka
Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen
Elinkeinoministeri Katri Kulmuni
Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko
Sisäministeri Maria Ohisalo
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

Lapsi- ja nuorisopoliittinen ministerityöryhmä ohjaa hallitusohjelman toteuttamista lapsi- ja nuorisopolitiikan tavoitteiden toteuttamisen osalta.

Kokoonpano
Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko, puheenjohtaja
Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru
Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Oikeusvaltion kehittämisen ja sisäinen turvallisuuden ministerityöryhmä käsittelee muun muassa oikeudenhoidon kehittämiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja ylivelkaantumisen torjuntaan sekä perusoikeuksien toteutumiseen liittyviä asioita. Ministeriryhmässä käsitellään myös sisäiseen turvallisuuteen sekä turvapaikka- ja pakolaispolitiikkaan kuuluvia asioita.

Kokoonpano
Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson, puheenjohtaja
Kunta- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero
Sisäministeri Maria Ohisalo
Sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen
Puolustusministeri Antti Kaikkonen

Valtiosihteerit voivat tarvittaessa sijaistaa ministereitä ministerityöryhmien kokouksissa. Myös erityisavustajilla on kokouksissa läsnäolo-oikeus, mutta he eivät voi toimia ministerin sijaisena.

Ministerityöryhmien tehtävät on kuvattu tarkemmin valtioneuvoston päätöksessä 4.7.2019.

Lisätietoja: Pääministerin poliittinen erityisavustaja Matti Hirvola, p. 0295 160 991 ja alivaltiosihteeri Timo Lankinen, 0295 160 300, valtioneuvoston kanslia