Hyppää sisältöön
Media

Strategin för bevarandet och hållbart nyttjande av biologisk mångfald skickades

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 13.11.2006 13.53
Pressmeddelande -

Miljöministeriet har i samarbete med andra förvaltningsgrenar utarbetat strategin och handlingsprogrammet för bevarandet och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden i Finland 2006-2016. Strategin har skickats på bred remiss. Handlingsprogrammet finns på miljöministeriets webbsida där det är möjligt att fritt kommentera den under tiden 10.11-10.12.2006.

Europeiska Unionen har förbundit sig vid målsättningen att utarmningen av den biologiska mångfalden hejdas i Europa fram till år 2010. Även Finlands strategi har som generellt mål att utarmningen av den biologiska mångfalden hejdas fram till år 2010 och att ett balanserat tillståndupprätthålls på lång sikt. Utgångspunkten är att Finland skyddar och använder naturens mångfald hållbart både för dess oersättliga skyddsvärde och som en källa för mänskligt välmående.

Strategin och handlingsprogrammet är fortsättning på det nationella handlingsprogrammet för biologisk mångfald i Finland 1997-2005. Beredningen baserar sig på regeringsprogrammet för Matti Vanhanens regering.

Enligt strategin kommer skyddet av naturens mångfald att främjass genom att utveckla nätet av naturskyddsområden och genom atteffektivera artskyddet samt med att olika sektorers utvecklar sin egen sektorvisa planering och verksamhet. Forskningsresultat produceras och förmedlas för kostnadseffektiv och anpassad verksamhet för bevarandet och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Det breda samarbetet mellan vederbörande ministerier och olika sektorer kommer att tryggas förbevarandet och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden. Bevarandet av biologisk mångfald och hållbar av naturresurser främjas globalt genom internationellt samarbete.

Strategin och handlingssprogrammet har utarbetats i samarbete mellan olika ministerier. Eftersom frivilligverksamhetens och privata sektorernas betydelse för skyddet och vården av biologisk mångfald är central, har det i beredningen deltagit i hög grad även representanter för medborgarorganisationer och olika intressegrupper. ppföljningsgruppen det tidigare nationella handlingsprogrammet har fungerat som debattforum i beredningen. Ärendet har behandlats även av kommissionen för hållbar utveckling.

Kommissionen för Europeiska Unionen har gett ett omfattande meddelande om biologisk mångfald. Meddelandets behandling har varit en av tyngdpunkterna för miljöministeriets verksamhet under ordförandeskapsperioden. Riktlinjerna i meddelandet har därmed kunnat utnyttjas vid beredningen av Finlands nationella handlingsprogram.

Mera information: Överingspektör Marina von Weissenberg, tfn (09) 1603 9372, fö[email protected]. Naturvårdsdirektör Ilkka Heikkinen,
tfn (09) 1603 9592, fö[email protected]