Hyppää sisältöön
Media

Rakennusvirhepankki edistää hyvää rakennustapaa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 17.10.2006 6.19
Tiedote -

Ympäristöministeriö ja FISE tiedottavatFISE on perustanut ympäristöministeriön toimeksiannosta rakennusvirhepankin (RVP). FISE toteaa suunnittelun, uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja työjohdon pätevyyksiä.

Rakennusvirhepankki perustuu onnettomuustutkintakeskuksen vuoden 2003 suuronnettomuuksien vaaratilanteiden suositukseen. Rakennusvirhepankki on kaikille avoin verkkopalvelu osoitteessa www.fise.fi/rakennusvirhepankki, josta voi helposti hakea tarvitsemansa RVP-kortin.

Nyt palvelun avaamisen yhteydessä julkaistut runsaat 10 virhekorttia käsittelevät mm. puisia kattoristikoita sekä jännebetonisia palkkeja. Kyseiset rakenteet ovat olleet ajankohtaisia rakennusten viime talven vauriotapausten ja sortumien jatkotarkasteluissa sekä ympäristöministeriön kunnille 6.7. lähettämässä kirjeessä.

Onnettomuustutkintakeskuksen vuonna 2004 antaman suosituksen B1-B2/03Y/S5 mukaan rakennusalalle tulee ympäristöministeriön johdolla kehittää tietokanta, johon kerätään tietoa mahdollisimman monista rakennusonnettomuuksista ja vaaratilanteista. Kaikilla pitää olla avoin pääsy kyseiseen tietokantaan ja tiedoista laaditaan yhteenvetoja sopivin väliajoin. Rakennusvirhepankki varmistaa tiedon levittämistä hyvästä ja turvallisesta rakentamisesta, edistää rakentamisen kehittämistä ja ehkäisee rakenteellisia virheitä sekä ympäristöhaittoja. Pankkiin kerätään yleisimmät ja turvallisuuden kannalta riskialttiimmat rakennusvirheet.

Rakennusvirhepankki kattaa alkuvaiheessa lähinnä rakennetekniikan ja osittain muita rakentamisen osa-alueita. Esimerkit esitetään mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja puhtaasti tekniseltä kannalta, ilman tapaukseen liittyviä tuotenimiä tai osapuolia. Korttia kohti esitetään vain yksi virhe, joten yhdestä rakennusvirheestä voi syntyä useitakin kortteja. Korteissa esitetään myös korjausehdotus, jos sellainen on mahdollista tehdä, sekä hyvän rakentamistavan mukainen ratkaisu. Rakennusvirhepankin kortteja julkaistaan pitkällä aikajänteellä ja ne sisältävät erityisosaamista vaativaa, hyvin yksityiskohtaista tietoa rakentamisen eri osa-alueista.

Tekniset ohjeet uusia korttiehdotuksia varten ja RVP-korttilomake löytyvät osoitteesta www.fise.fi/rakennusvirhepankki. Ehdotuksia RVP-korteiksi voivat lähettää pätevät rakenteiden tarkastajat, suunnittelijat tai rakennusvalvontaviranomaiset. RVP:n korttien tekemiseen osallistuvat korttiehdotusten tekijöiden lisäksi FISE ja sen arviointilautakunnat. Korttien laatimistyöhön osallistuu yli 200 maamme parasta asiantuntijaa. Näin taataan järjestelmän luotettavuus ja puolueettomuus. Lopullisesti kortit hyväksyy FISE:n laajapohjainen hallitus.

Lisätietoja:Klaus Söderlund, Toimitusjohtaja, FISE Oy,puh. +358 40 900 3576, [email protected]. Teppo Lehtinen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö, puh. (09) 160 39670, 050 517 9202, [email protected]. Jaakko Huuhtanen, rakennusneuvos, ympäristöministeriö, puh. (09) 160 39654, [email protected]