Hyppää sisältöön
Media

Kansallisen kestävän kehityksen strategian toimeenpano käynnistyy

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 8.11.2006 11.51
Tiedote -

Pääministeri Matti Vanhasen hallitus on sitoutunut kesällä hyväksytyn kansallisen kestävän kehityksen strategian toimeenpanoon. Osoituksena tästä on strategiasta tarkoitus tehdä valtioneuvoston periaatepäätös vielä tämän vuoden aikana. Asiasta päätettiin tänään Suomen kestävän kehityksen toimikunnan kokouksessa. Toimikunta käynnisti samalla prosessin, jossa eri tahot vievät eteenpäin strategian ehdotuksia sekä omassa toiminnassaan että yhteistyössä muiden kanssa.

Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam korosti kokouksessa pitämässään puheenvuorossa, että politiikan johdonmukaisuuden varmistamiseksi strategian linjaukset on nähtävä kokonaisuutena ja niihin on pyrittävä johdonmukaisesti kaikessa poliittisessa päätöksenteossa. Linjaukset on otettava huomioon sekä muissa poikkihallinnollisissa ohjelmissa että eri hallinnonalojen omissa ohjelmissa ja strategioissa. Tavoitteena on, että jatkossa tunnistettaisiin entistä paremmin sellaiset ongelmakohdat, joissa eri hallinnonalojen ja toimijoiden tavoitteet ja toimet ovat kestävän kehityksen näkökulmasta keskenään ristiriidassa. Myös eri hallinnonalojen ja toimijoiden yhteiset mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä olisi jatkossa tunnistettava nykyistä paremmin.

Suomen kestävän kehityksen prosessi on viime aikoina ollut kasvavan kansainvälisen kiinnostuksen kohteena. Tämänpäiväiseen toimikunnan kokoukseen osallistuivat kesäkuussa perustetun Euroopan kestävän kehityksen verkoston (European Sustainable Development Network) johtoryhmä, Euroopan komission edustaja sekä Irlannin kestävän kehityksen toimikunnan (Comhar) johtaja Noel Casserly.

Euroopan kestävän kehityksen verkosto koostuu kansallisista kestävän kehityksen yhdyshenkilöistä. Verkoston itävaltalainen puheenjohtaja Wolfram Tertschnig korosti tänään keskinäisen tiedonvaihdon merkitystä. Tärkeää on myös se, että EU:n uusi kestävän kehityksen strategia ja jäsenmaiden omat ponnistelut kestävän kehityksen saavuttamiseksi tukevat toisiaan. Käytännön esimerkki tästä on EU:n uuden kestävän kehityksen strategian toimeenpanoa vahvistava vertaisarviointi, jossa vuorotellen tutkitaan kunkin jäsenmaan kestävän kehityksen politiikkaprosessia. Ensimmäisenä arvioinnin kohteeksi on ilmoittautunut Alankomaat, jota arvioivat neljän suomalaisen kestävän kehityksen asiantuntijan lisäksi Saksan ja Vietnamin asiantuntijat.

Suomen toimikunta hyväksyi kansallisen kestävän kehityksen strategian kesäkuussa. Tänään tehdyt päätökset aloittivat strategian toimeenpanon laaja-alaisena hallinnon, elinkeinoelämän ja kansalaisjärjestöjen yhteistyönä. Toimeenpanon lähtökohtana on, että strategian linjauksia käytetään pohjustamaan tulevia hallitus- ja politiikkaohjelmia. Sitä hyödynnetään myös, kun Suomessa pannaan toimeen EU:n uudistettua kestävän kehityksen strategiaa. Suomen strategia linjaa myös sitä, miten Suomi osallistuu kansainvälisiin kestävän kehityksen prosesseihin esim. YK:ssa.

Lisätietoja: Kestävän kehityksen toimikunnan pääsihteeri, Ympäristöneuvos Sauli Rouhinen, ympäristöministeriö puh. 050 5658394, [email protected]