Hyppää sisältöön
Media

Ilmastolakiehdotuksesta pyydetään lausuntoja

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 11.2.2014 12.46
Tiedote -

Ilmastolakityöryhmässä valmisteltu ehdotus uudeksi ilmastolaiksi lähetettiin 11. helmikuuta lausuntokierrokselle. Ilmastolailla on tarkoitus lisätä ilmastopolitiikan suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta sekä varmistaa, että päästöjä vähennetään mahdollisimman kustannustehokkaasti.

”Ilmastolain myötä ilmastopolitiikan askeleet kohti vuotta 2050 määritellään selkeästi. Suunnitelmallisen ilmastopolitiikan avulla Suomi saavuttaa päästövähennystavoitteensa, ja tehostaa samalla vähäpäästöisen teknologian kehittämistä, vahvistaa vientiä ja luo uusia työpaikkoja”, sanoo ympäristöministeri Ville Niinistö ehdotuksesta.

Ehdotukseen on kirjattu Suomen pitkän aikavälin päästövähennystavoitteeksi vähintään 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoteen 1990. Tavoite ja sen seuranta koskisi kaikkia päästöjä, mutta muuten laki kattaisi vain päästökaupan ulkopuoliset päästöt.

Ilmastolain myötä hallinnon olisi valmisteltava ilmastopolitiikan keskipitkän ja pitkän aikavälin suunnitelmat siitä, kuinka kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään suunnitelmallisesti kohti vuotta 2050. Ilmastonmuutokseen sopeutuminen nostettaisiin myös ensimmäistä kertaa lain tasolle.

”Ehdotettu ilmastolaki on esimerkki hyvästä sääntelystä, jolla luodaan vakautta yritysten toimintaympäristöön. Se patistaa hallintoa varmistamaan, että sääntelyllä tuetaan puhtaan teknologian yritysten kasvua ja varmistetaan, että Suomi on vahvasti mukana vihreän talouden markkinoilla. Paremmalla ohjauksella voidaan purkaa hallinnonalojen välisiä raja-aitoja, jotka hidastavat elinkeinoelämän uusien ratkaisujen käyttöönottoa ja fiksua vähähiilistä kehitystä”, ministeri Niinistö toteaa.

Ilmastolaki koskettaisi ainoastaan valtionhallintoa eikä asettaisi uusia velvoitteita päästöjen vähentämiseksi yrityksille tai muille toimijoille. Ehdotettu laki vahvistaisi eduskunnan roolia ilmastopolitiikassa antamalla sille säännöllisesti mahdollisuuden arvioida hallituksen ilmastolain mukaisia suunnitelmia ja niiden toteutumista säännöllisesti.

Eduskunnan lisäksi ilmastolailla vahvistettaisiin etujärjestöjen ja kansalaisten roolia ilmastopolitiikan valmistelussa. Kansalaiset ja sidosryhmät pääsevät ilmastolain kautta ottamaan kantaa siihen, miten päästöjä vähennetään suoraan arkea koskettavilla sektoreilla kuten liikenteessä, asumisessa ja ruuantuotannossa.

Ympäristöministeriön asettama työryhmä ei ollut yksimielinen ehdotuksessaan. Saatujen lausuntojen perusteella esityksen sisältöä täsmennetään ja valmistellaan lopullinen hallituksen esitys. Ehdotuksesta voi antaa lausuntoja 11. maaliskuuta 2014 saakka.

Lisätietoja

Erityisavustaja Emma Kari, ympäristöministeriö, p. 044 300 6801, [email protected]

Ympäristöneuvos Merja Turunen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 301, [email protected]

Ympäristöneuvos Magnus Cederlöf, ympäristöministeriö, p. 0295 250 060, [email protected]