Hyppää sisältöön
Media

Bostadspriser publiceras på internet på våren

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 17.11.2006 6.50
Pressmeddelande -

Miljöministeriet har i samarbete med fastighetsförmedlingsbranschen berett Internetpublicering av faktiska priser som betalats vid köp av bostad. Uppgifterna skulle basera sig på fastighetsförmedlarnas uppgifter. Målsättningen har varit att uppgifterna skulle finnas till medborgarnas förfogande före årets slut. Det tekniska genomförandet av systemet blir dock framskjutet till nästa år.

Pristjänsten, som är gratis för medborgarna, omfattar prisuppgifter från de 15 största städerna. Städerna är Helsingfors, Esbo+Grankulla, Vanda, Tammerfors, Åbo, Uleåborg, Jyväskylä, Kuopio, Lahtis, Björneborg, Villmanstrand, Joensuu, Rovaniemi, Vasa och Kotka.

Utöver priset fås även andra uppgifter om bostaden såsom köpdatum, bostadsyta och lägenhetstyp, husets byggnadsår och fastighetsförmedlarens bedömning om bostadens skick. Bostadens exakta adress finns inte att tillgå.

Projektet fick sin början på bostadsminister Hannes Manninens initiativ och det har beretts i gott samarbete med fastighetsförmedlingsbranschen. Målsättningen är att både bostadssäljarna och -köparna skulle vara bättre informerade om bostädernas verkliga prisnivå. Detta kan minska överdrifter i de begärda bostadspriserna och således förkorta bostädernas säljtider.

Mer information om projektet Bostadsprisuppgifter på Internet finns på miljöministeriets webbsidor på adressen:

Ytterligare information:Utvecklingsdirektör, chef för resultatområdet för boende Markku Tahvanainen, tfn (09) 1603 9626, 050 572 6374, [email protected]