Hyppää sisältöön
Media

Asumisen oikeutta vahvistettava Euroopassa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 18.9.2006 9.00
Tiedote -

Euroopassa tarvitaan laaja-alainen asumisen perusoikeuksiin perustuva strategia, jotta Euroopan mitassa kasvavaan asunnottomuuteen voitaisiin tehokkaammin puuttua. Asuminen tulisi nähdä yleismaailmallisena ihmis- ja perusoikeutena. Asumisella ja toimivilla asuntomarkkinoilla on yhä suurempi merkitys taloudellisen kasvun, kestävän kehityksen ja toimivien yhdyskuntien edistämisessä. Muun muassa nämä seikat käyvät ilmi ympäristöministeriön tuottamasta Housing Rights in Europe –asiantuntijaraportista, joka julkistettiin tänään Helsingissä.

Helsingissä 18.-19.9. järjestettävään Housing Rights in Europe -konferenssiin on kokoontunut lähes 120 eurooppalaista asumisen oikeuksien asiantuntijaa. Konferenssia isännöi asuntoministeri Hannes Manninen.

Kansallinen asuntopolitiikka määrittää asumisen oikeuksia

Vaikka asumiseen liittyvät oikeudet on sisällytetty useisiin kansainvälisiin sopimuksiin ja kannanottoihin aina YK:n tasolla asti, asumisen oikeus on yhä laajasti laiminlyöty ihmisoikeus. Länsi-Euroopassa on arvioiden mukaan noin kolme miljoonaa asunnotonta, ja määrän uskotaan edelleen kasvavan.

Onkin tärkeää, että asumisen oikeusperusta saa edelleen lisävahvistusta Euroopassa, sillä asumiseen liittyvien oikeuksien vahvistaminen etenee hyvin erilailla eri maissa. Osassa Euroopan maista asumisen oikeudesta säädetään perustuslaissa, kuten Suomessa, Belgiassa ja Puolassa. Iso-Britanniassa puolestaan on hiljattain uusittu asunnottomuutta koskeva lainsäädäntö, jonka mukaan jokainen kunta velvoitetaan laatimaan strategia asunnottomuuden vähentämiseksi. Skotlanti on asettanut kansalliseksi tavoitteeksi poistaa asunnottomuus vuoteen 2012 mennessä.

Suomessa asunnottomuuden vähentäminen on kirjattu hallitusohjelmaan. Meneillä oleva valtakunnallinen asunnottomuusohjelma on vähentänyt asunnottomien määrää tuntuvasti. Tällä hetkellä asunnottomia on Suomessa noin 7400, kun heitä oli vuonna 2001 lähes 10 000.

Oikeus asumiseen kaikille

Eurooppalaisen asunnottomuusstrategian lähtökohtana tulee olla asuminen yleismaailmallisena ja jakamattomana ihmis- ja perusoikeutena. Tämä tarkoittaa sitä, että oikeus asumiseen tulee turvata kaikille riippumatta taloudellisista resursseista, omaisuudesta, sukupuolesta, syntyperästä, kansallisesta tai yhteiskunnallisesta alkuperästä. Asumisen tulee olla myös asianmukaista, jolloin se on kohtuuhintaista, turvallista ja sijainniltaan asianmukaista suhteessa työpaikkaan ja peruspalveluihin.

Euroopan alueella toimii lukuisa joukko organisaatioita, jotka tekevät työtä ihmis- ja perusoikeuksien parissa, osa keskittyen erityisesti asumisen oikeuksien kehittämiseen. Tarvitaan kuitenkin uudentyyppistä ja tiiviimpää yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Sen vuoksi asiantuntijaraportissa ehdotetaan, että esim. Euroopan Neuvoston yhteyteen perustetaan monipuolinen foorumi edistämään asumiseen liittyvien oikeuksien vahvistamista Euroopassa. Se voisi käynnistää keskustelua ajankohtaisista asumisen oikeuksiin liittyvistä kysymyksistä, tukea asumisen oikeuksiin liittyvää tutkimusta sekä levittää oikeuksien implementointiin liittyviä hyviä käytäntöjä.

Housing Rights in Europe -konferenssin järjestävät ympäristöministeriö, Y-säätiö ja FEANTSA, eurooppalainen asunnottomuuden kattojärjestö (European Federation of National Organisations Working with the Homeless).

Lisätietoja: Ylitarkastaja Peter Fredriksson, puh. +358-50-369 8437, viestintäpäällikkö Taina Pieski, ympäristöministeriö, puh. +358-40-506 1173