Hyppää sisältöön
Media

ARAsta asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus vuoden 2008 alussa

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 19.10.2006 11.53
Tiedote -

Valtion asuntorahasto ja valtion asuntorahaston nimisenä toiminut virasto eriytetään toisistaan. Viraston nimeksi tulee Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ja siitä säädetään oma laki. Samalla viraston tehtäviä uudistetaan vastaamaan toimintaympäristön muutoksia. Virastosta on tarkoitus kehittää laaja-alainen asumisen asiantuntija.

Asiaa koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle tänään. Muutos tulee voimaan vuoden 2008 alusta, jonka vuoden aikana virasto jo aiemmin tehtyjen päätösten mukaisesti siirtyy Lahteen.

Tarkoituksena on useampivuotisen prosessin aikana uudistaa virastoa siten, että nykyisten asumisen tukijärjestelmien toimeenpanotehtävien lisäksi toiminta laajenee asunto-olojen, asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen kehittäjäksi ja asiantuntijaksi. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksella on edellä käyvä ja tutkimuksellinen ote valtion tukemaan asuntotuotantoon ja asuntokantaan. Rahoitus- ja kehittämiskeskus hoitaisi nykyistä enemmän myös asumisen informaatiotehtäviä.

Toiminta tulee jatkossakin kohdistumaan erityisesti sosiaaliseen asuntorakentamiseen ja asuntokantaan ja painottuu erityisryhmille kohdentuviin hankkeisiin. Tässä toiminnassa muun muassa koerakentamisen kautta saatua osaamista tullaan hyödyntämään esimerkiksi informaatio-ohjauksen keinoin muussakin asuntorakentamisessa ja asuntokannan kehittämisessä ottaen huomioon erityisesti vanhenevan väestön ja erityisryhmien tarpeet.

Lisätietoja:Hallitusneuvos Liisa Linna-Angelvuo, puh. (09) 160 39644, [email protected]