Ympäristöministeriö järjestää verkkotilaisuuden kaavamääräyskokoelmasta ja Katja-asetuksesta

Keskiviikko 17.4.2024 klo 10.00 –  11.00

Tilaisuudessa kerromme asetusluonnoksesta yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta (Katja-asetus). Katja-asetuksen tarkoituksena on antaa kunnille ja maakuntien liitoille valmiudet laatia valtakunnallisesti yhteentoimivia kaavoja. Lisäksi asetuksella määritellään kaavoille maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen edellyttämä vakiomuotoinen esitystapa.