Kaivosten ympäristönsuojelupäivät

Keskiviikko 24.5.2023 klo 12.00 – torstai 25.5.2023 klo 15.30

YM, Kainuun ELY-keskus, SYKE, Kaivosteollisuus ry

Ympäristöministeriö, Kainuun ELY-keskus, Syke ja Kaivosteollisuus ry järjestävät Kaivosten ympäristönsuojelupäivät Helsingissä, ympäristöministeriön Pankkisalissa. Tapahtuma tarjoaa ajankohtaistietoa kaivostoiminnan ympäristönsuojelusta ja on suunnattu sekä toiminnanharjoittajille että kaivosasioiden parissa työskenteleville viranomaisille, konsulteille ja tutkijoille.

Aika: 24.5.2023 klo 12.00–16.30, 25.5.2023 klo 8.30–12.15 + työpaja klo 13.30–15.30

Paikka: Ympäristöministeriö, Pankkisali (Aleksanterinkatu 7, 00100 Helsinki). Tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä. Etäyhteydellä osastuville lähetetään Teams-linkki.

 

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Paikan päällä osallistuvilla on mahdollisuus osallistua kaivosten ympäristönsuojelupäivien jatkoksi järjestettävään työpajaan kaivannaisjätteen jätehuolto- ja sulkemissuunnitelmista.

 

​​​​​​​

OHJELMA 24.5.2023

Puheenjohtaja Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry

12.00
Päivän avaus
Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry

12.10
Ajankohtaiskatsaukset
•    Kaivoserikoistumisen ajankohtaiskatsaus (Soile Nieminen, KAIELY & Tuula Sivonen, LAPELY)
•    Työ- ja elinkeinoministeriön ajankohtaiskatsaus (Tuula Manelius, TEM)
•    Kaivosteollisuus ry:n ajankohtaiskatsaus (Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry)

13.15
Kaivosvakuudet VNTEAS-hankkeen keskeiset tulokset
Kaisa Vähänen, AFRY & Tero Laakso, UEF

13.45
Kahvitauko

14.15
Kaivosten ympäristösääntelyn kehittäminen – kaivannaisjätteitä ja vakuuksia koskeva lainsäädäntöhanke
Sini Pietilä & Sirkku Jaakkola, YM

14.35
Teollisuuspäästödirektiivin päivitys - vaikutukset kaivostoimintaan Suomessa?
Timo Jouttijärvi, Syke

14.55
Kaivostoiminnan ympäristönsuojelua koskevat uusimmat ohjeet ja hyvät käytännöt
Soile Nieminen, KAIELY

15.20
Tauko

15.35
Sulkemissuunnittelu osana kaivoksen toiminnan suunnittelua
Päivi Picken, Anneli Wichmann & Iida Kaikkonen, AFRY

16.15
Keskustelu

16.30
Päivän päätössanat
Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry

17.30
Iltatilaisuus

 

OHJELMA 25.5.2023

Puheenjohtaja Soile Nieminen, KAIELY

8.30
Päivän avaus
Soile Nieminen, KAIELY

8.35
Valmisteilla olevat lainsäädäntömuutokset liittyen vesienhoidon ympäristötavoitteisiin ja niistä poikkeamiseen
Salla Koskela, YM

8.55
Mallinnus YVA- ja lupamenettelyssä – haasteita ja hyviä käytäntöjä
Janne Juntunen, Syke & Soile Nieminen, KAIELY

9.25
Keskustelu

9.40
Kahvitauko

10.10
Ilmastonmuutoksen huomioiminen kaivosten vesimalleissa
Kirsi Haanpää, AFRY

10.45
Arviointien ja mallinnusten ketjut ympäristövaikutusten arvioinnissa
Päivi Picken, Anneli Wichmann, Kirsi Haanpää & Iida Kaikkonen, AFRY

11.20
Tauko

11.35
GTK:n havaintoja YVA- ja lupamenettelyihin liittyvistä lausunnoista – miten parantaa YVA-ohjelmien ja -selostusten sekä lupahakemusten laatua?
Päivi Kauppila, GTK

11.55
Keskustelu

12.10
Päivän päätössanat
Soile Nieminen, KAIELY

12.15
Tilaisuuden päätös / lounastauko työpajaan osallistuville (omakustanteinen)

 

 

TYÖPAJA 25.5.2023

KAIVANNAISJÄTTEEN JÄTEHUOLTO- JA SULKEMISSUUNNITELMAT

13.30
Työpajan avaus ja alustus
Soile Nieminen, KAIELY
•    Katsaus suunnitelmien nykytilaan ja hyviin käytäntöihin
•    Ohjeistus työpajatyöskentelyyn
•    Jakautuminen ryhmiin

13.45
Työpajatyöskentelyä ryhmissä keskustellen
•    Kahvitarjoilu

15.10
Yhteenveto työryhmien huomioista ja loppukeskustelu

15.30
Työpajan päätös

 

Lisätietoja:
Soile Nieminen
Kainuun ELY-keskus
[email protected]
0503510284