Hallinnon sisäiset PIMA-neuvottelupäivät

Keskiviikko 26.5.2021 klo 9.00 – torstai 27.5.2021 klo14.00

ympäristöministeriö

Lämpimästi tervetuloa ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämille pilaantuneiden alueiden neuvottelupäiville. Päivien aikana kerrotaan ja keskustellaan ajankohtaisista EU:n toimista ja velvoitteista, kansallisista säännösuudistuksista, tietojärjestelmien uudistamisesta ja karttapalveluista sekä PIMA- ja sedimenttihankkeista. Tilaisuus on tarkoitettu ympäristöhallinnon työntekijöille.

Ajankohtaispäivät järjestetään verkkotapahtumana Teams–alustalla. Tilaisuudesta ei tehdä tallennetta.

Ilmoittautuminen on päättynyt 21.5.2021

Ohjelma


Keskiviikko 26. 5.2021

Ajankohtaista

9.00 Avaus ja ajankohtaista
Nina Lehtosalo, YM

9.30 EU:n elohopea-asetus maaperän kannalta ja EU:n maaperästrategian päivitys
Teija Haavisto, SYKE

10.00 EU:n Biodiversiteettistrategia ja sen kansallinen toimeenpano
Outi Pyy, SYKE

10.20 Tauko 

10.30 EU:n kemikaaliasetus REACH:n lyijyrajoitukset – ammukset ja kalastusvälineet
Hanna Korhonen, STM

10.50 Ampumaratojen valtakunnallinen ympäristölupahanke
Lotta Jaakkola, Suomen ampumaurheiluliitto

11.20 Kysymyksiä ja keskustelua 

11.40 Lounastauko 

PIMA-strategian tutkimus- ja kunnostusohjelma

12.30 Ajankohtaista Maaperä kuntoon ohjelmasta
Kari Pyötsiä, Pirkanmaan ELY-keskus

13.00 POAKORI 2
Esa Rouvinen, Etelä-Savon ELY-keskus

13.30 Isännälliset kohteet ja niiden toimien edistäminen
Nina Lehtosalo, YM ja Jussi Kuusola Uudenmaan ELY-keskus 

13.50 Kysymyksiä ja keskustelua

14.10 Tauko 

Sedimenttien haitalliset aineet

14.20 Sedimentteihin liittyviä selvityksiä
 Jani Häkkinen, SYKE

14.45 Itä-Suomen järvisedimenttien haitta-ainekartoitus
Jorma Lappalainen, Pohjois-Savon ELY-keskus

15.00 Yleiskeskustelua päivän aiheista

Torstai 27. 5.2021

Säädösuudistukset

9.00 Uudistuksiin liittyvät taustaselvitykset
Jussi Reinikainen ja Henna Jylhä, SYKE

9.20 PIMA –sääntelyyn liittyvät YSL-uudistukset
Laura Siili-Hakkarainen, YM ja Jussi Reinikainen, SYKE 

10.10 Tauko

10.20 TOVA-järjestelmien uudistus
Mari-Linda Harju-Oksanen, YM

10.40 Äkilliset onnettomuudet (ONSE-selvitys)
Jouko Tuomainen, SYKE

11.00 Lounastauko

Tietojärjestelmät ja karttapalvelut

12.00 MATTI-tietojärjestelmä ja sen kehittämistarpeet
Matti Silvola, SYKE

12.30 Kemidigi
Minna Valtavaara, YM

12.50 Tauko

13.00 Geologisen tiedon karttakäyttöliittymiä ja tietolähteitä 
Timo Tarvainen, Jaakko Auri ja Jaana Jarva, GTK 

13.50 Päivien päätössanat
Nina Lehtosalo, YM

14.00 Tilaisuus päättyy