Ympäristönsuojelun neuvottelupäivät

Keskiviikko 9.9.2020 klo 9.00 – torstai 10.9.2020 klo 12.00

ympäristöministeriö

Etäyhteydellä, Skype
 

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan ympäristönsuojelun akankohtaisista asioista ympäristönsuojelun neuvottelupäiville. Ensimmäisen päivän iltapäivä on varattu ryhmätöille, joita varten ilmoittautuneille toimitetaan ennakkotehtävät viikolla 35.

Kohderyhmä:  Valtion ympäristöhallinto

Ohjelma

Keskiviikko 9.9.2020

Jaettu puheenjohtajuus, ympäristöministeriö

9.00
Neuvottelupäivien avaus
Ylijohtaja Leena Ylä-Mononen, ympäristöministeriö

9.00
Ajankohtaiskatsaus (pdf),
Hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö    

9.45
YSL 182 a (viranomaisen toimivalta eräissä tilanteissa) (pdf),
Erityisasiantuntija Eeva-Maija Puheloinen, ympäristöministeriö

Komenttipuheenvuorot
Marjukka Kilpeläinen ESAELY (pdf)
Sinikka Koikkalainen HAMELY(pdf)
Juhani Kaakinen POPELY (pdf)

10.15
TOVA-hanke (pdf),
Erityisasiantuntija Eeva-Maija Puheloinen, ympäristöministeriö                   

10.35
Tietoiskut

12.00
Tauko

12.45
Keskustelua ryhmissä sekä lopputulosten purku
Hallitussihteeri Sini Pietilä, ympäristöministeriö          

Ryhmät 1 ja 2: YSL 89 §

            1. Aloitemenettely (erityisesti valvontaviranomaisen aloite)
               Onko menettelyn kulku ja eri osapuolten roolit siinä selviä? Ovatko YSL:n
                menettelyt riittäviä tarvittavien selvitysten saamiseksi vai tulisiko sääntelyä
                täydentää; miten  toimittiin YSL 71 §:ää sovellettaessa?

            2. Luvan muuttamisen edellytykset (2 momentti)
               Kehittämisajatuksia luvan muuttamisen edellytyksiin? Ovatko ne riittävän
               selkeitä, puuttuuko jotakin? Luvan muuttamisen suhde YSL 29 §:n
               olennaiseen muuttamiseen: vaatiiko tämä selkeyttämistä?

Ryhmät 3 ja 4: Jätevakuudet (YSL 59–61 §)

             3. Realisointimenettely
                Onko selvää, miten toimitaan vakuuden realisoimiseksi esim.
                maksukyvyttömyystilanteissa?
                Onko YSL:n sääntely tältä osin riittävää?

            4. Vakuusmäärä ja sen muuttaminen
               Mitä haasteita vakuusmäärän määrittämiseen luvassa liittyy? Entä
               vakuusmäärän  riittävyyden arviointiin osana säännöllistä valvontaa?
               Antavatko YSL:n säännökset riittävän pohjan  vakuusmäärän muuttamiselle?

14.45
Päivän päätös

 

Torstai 10.9.2020

Puheenjohtaja, ympäristöministeriö

9.00
Aluehallinnon yhteistyön ja toimintatapojen kehittäminen (AVI-selvitys, ohjekirje sekä OHKE III) (pdf)
Hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö
OHKE III kommenttipuheenvuoro (pdf),
johtaja Sari Myllyoja, Kainuun ELY-keskus sekä  johtaja Tarja Savea-Nukala, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto

9.50
Ajankohtaista ympäristörikoksista (pdf)
Lainsäädäntöneuvos Tia Laine-Ylijoki-Laakso, ympäristöministeriö

10.20
End of Waste-jätesäädöspaketin valmistelussa (pdf),
hallitussihteeri Kaija Järvinen, ympäristöministeriö

11.20
Esitys päästömittausten vertailumittausten tuloksista (pdf),
Johtava tutkija Tuula Pellikka, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

11.50
Loppusanat ja loppukeskustelu

12.00
Tilaisuus päättyy