HELMI-päivä

Keskiviikko 8.4.2020 klo 9.00 – 15.30

ympäristöministeriö

Koulutus toteutetaan skype-koulutuksena ( tiedot lähetämme ilmoittautuneille)

Helmi-ohjelman koulutus ELYjen ja Metsähallituksen uusille työntekijöille.

Ohjelma

Keskiviikko 8.4. 2020

9:00
Tilaisuuden avaus ja ajankohtaiset asiat luonnon monimuotoisuuden suojelussa,
Mikko Kuusinen, Ympäristöministeriö

9.15
Helmi-ohjelman yleisesittely (pdf),
Päivi Gummerus-Rautainen, Ympäristöministeriö

9.35
Viestintä Helmissä (pdf),
Henna Birkman, Ympäristöministeriö

9.45
Helmin teemavastaavien ja esittäytymiset, teemojen ajankohtaiskatsaukset, teemaverkostojen  esittely ja teemojen tulevat koulutukset
Lintuvedet (pdf),
Ilpo Huolman,Uudenmaan ELY-keskus,Helmi-teemavastaava
Perinnebiotoopit (pdf),
Tapio Heikkilä, Ympäristöministeriö

10.05
Tauko

10.25
Teemat jatkuvat:
Vesi- ja rantaluonto (pdf),
Antton Keto, Ympäristöministeriö 
Soiden suojelu (pdf),
Esa Pynnönen, Ympäristöministeriö
Soiden ennallistaminen (pdf),
Aulikki Alanen, Ympäristöministeriö
Metsäiset elinympäristöt (pdf),
Esa Pynnönen, Ympäristöministeriö

11.10
Helmi osana luonnonsuojelun tehtäväkenttää, ELYjen ja MH:n Helmi-tavoitteet  tuleville vuosille
Helmi ELYissä (pdf),
Riitta Ryömä, Hämeen ELY-keskus
Helmi Metsähallituksessa (pdf),
Kaija Eisto, Metsähallitus Luontopalvelut

11.40
Tauko

14.00
Perustietoa luonnonsuojelulaista (pdf),
Teija Jokinen, Varsinais-Suomen ELY-keskus

14.30
Luonnonsuojelulain uudistus (pdf),
Johanna Korpi, Ympäristöministeriö

14.45
Uljas-tietojärjestelmä ympäristöhallinnon tiedonkeruun ja suunnittelun välineenä, tulevat koulutukset (pdf),
Elisa Pääkkö, Metsähallitus Luontopalvelut

15.05
Lajit luonnonsuojelutöissä - mitä huomioidaan ja miten? (pdf),
Kaisa Junninen, Metsähallitus Luontopalvelut

15.20
Yhteenveto ja koulutuksen päätös,
Päivi Gummerus-Rautainen, Ympäristöministeriö

15.30
Koulutus päätty