Ympäristöministeriön tapahtumat

Ympäristöministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ympäristöministeriö osallistuu.

Menneiden tapahtumien aineistot tallennetaan kyseisen tapahtuman sivulle. Menneet tapahtumat löytyvät kalenterin päivämäärähaun avulla.

 

ma 3.5.2021–
ti 4.5.2021

Ajankohtaisista pohjavesiaiheista ja tutkimuksista informointi sekä lainsäädännön pohjavesiä koskevat ajankohtaisasiat.

Järjestäjä: YM

ma 3.5.2021–
ti 4.5.2021

Ajankohtaisista pohjavesiaiheista ja tutkimuksista informointi sekä lainsäädännön pohjavesiä koskevat ajankohtaisasiat.

Järjestäjä: YM

Tilaisuuden tarkoituksena on pitää neuvottelupäivä ajankohtaisista asioista liittyen yhdyskuntajätevedenpuhdistamoiden ympäristöluvan mukaiseen toimintaan, sen valvontaan ja jätevedenpuhdistamoiden lupa-asioihin. Kohderyhmä: Valtion ympäristölupaviranomaiset aluehallintovirastoissa ja ympäristölupia valvovat viranomaiset ELY-keskuksissa

Järjestäjä: YM

Lämpimästi tervetuloa ympäristöministeriön ja Museoviraston järjestämään rakennusperinnön ja korjausrakentamisen ajankohtaispäivään.

Järjestäjä: YM

Tervetuloa 2035Legitimacy-hankkeen ja ympäristöministeriön järjestämään webinaariin "Mitkä tekijät vaikuttavat ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuteen Suomessa?"

Järjestäjä: YM

Tervetuloa kuulemaan millaisia hankkeita pyörähtää käyntiin Puurakentamisen ohjelman Kasvua ja kehitystä -tukiohjelman viidennen hakukierroksen satona. Tilaisuus on kaikille avoin, mutta tarkoitettu erityisesti Kasvua ja kehitystä puusta -tukiohjelman hanketoimijoille ja sidosryhmille.

Järjestäjä: YM

ke 26.5.2021–
to 27.5.2021

Lämpimästi tervetuloa ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämille pilaantuneiden alueiden neuvottelupäiville. Päivien aikana kerrotaan ja keskustellaan ajankohtaisista EU:n toimista ja velvoitteista, kansallisista säännösuudistuksista, tietojärjestelmien uudistamisesta ja karttapalveluista sekä PIMA- ja sedimenttihankkeista. Tilaisuus on tarkoitettu ympäristöhallinnon työntekijöille.

Järjestäjä: YM

ke 26.5.2021–
to 27.5.2021

Lämpimästi tervetuloa ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen järjestämille pilaantuneiden alueiden neuvottelupäiville. Päivien aikana kerrotaan ja keskustellaan ajankohtaisista EU:n toimista ja velvoitteista, kansallisista säännösuudistuksista, tietojärjestelmien uudistamisesta ja karttapalveluista sekä PIMA- ja sedimenttihankkeista. Tilaisuus on tarkoitettu ympäristöhallinnon työntekijöille.

Järjestäjä: YM