Kysymyksiä ja vastauksia vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta

 

Mikä on vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma?

Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma tukee vuosina 2021–2023 yhteensä 40 miljoonalla eurolla suomalaisyrityksiä vähähiilisten ratkaisujen kehittämisessä rakennetun ympäristön saralla. Rahoitushaun tavoitteena on vauhdittaa rakennusalan ilmastonmuutosta torjuvien ja vähähiilisyyttä tukevien teknologioiden, palveluiden ja toimintamallien käyttöönottoa, toimintatapojen muutosta ja lisätä tuottavuutta.

Ohjelmaa toteuttavat ympäristöministeriö ja Business Finland.

Voiko Business Finlandin avustusta hakea, jos käynnissä on samaan aikaan esim. ELY-keskuksen kehittämishanke?

Kyllä voi.

Voiko samaan hankkeeseen saada rahoitusta sekä ympäristöministeriöstä että Business Finlandilta?

Ei voi.

Miten arvioidaan kansainväliseen konserniin kuuluvan suomalaisen yrityksen, vientipotentiaalia, kun kansainvälinen markkina aukeaa konsernin kautta eikä suorana tytäryhtiön vientinä?

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, mitä vaikutuksia tekemisellä Suomeen, eli tärkeää on Suomeen syntyvä uusi arvo. Tarkastelemme Suomen osuutta konsernissa kokonaisuutena.
Konsernin tytäryhtiön rahoitus ei ole mahdollista, jos liiketoiminnan omistus ja kaikki liiketoimintavastuu on ulkomaisessa emoyhtiössä ja Suomessa tehtäisiin vain tuotekehitystä.

Voiko Co-Innovation-hankkeen tutkimusosapuolen omarahoitus tulla kokonaan ulkopuolisena rahoituksena? Voiko ulkopuolinen rahoitus tulla kokonaan muilta julkisilta toimijoilta kuin Business Finlandilta (ministeriö, kunta, muu valtion virasto)?

Kyllä, tutkimusorganisaatio voi kattaa projektin kustannuksia ulkopuolisella rahoituksella 0-30% Business Finlandin 70% tutkimusavustuksen lisäksi. Julkisen tutkimuksen projekteissa rahoitus voi olla täysin julkista rahoitusta.

Voiko yritysprojektin omarahoitusosuus tulla muilta julkisilta organisaatioilta?

Ei voi. Omarahoituksen on tultava yksityisenä rahoituksena. Joissain tilanteissa Business Finlandin rahoituksen lisäksi projektiin voi kohdistua muutakin julkista rahoitusta, mutta julkista rahoitusta ei voi käyttää yrityksen vaadittuna omana rahoitusosuutena. Julkiset rahoitukset lasketaan yhteen ja se voi johtaa julkisten rahoittajien rahoituksen pienentämiseen ja tuen palauttamiseen rahoittajalle niin, että julkinen rahoitus yhteenlaskettuna ei ylitä projektiin sallittua julkisen tuen enimmäismäärää.

Mistä näen avoinna olevat rahoitushaut?

Tiedot avoinna olevista rahoitushauista kootaan ohjelman verkkosivulle.