Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Offentlig delgivning: Ministeriet fastställer skyddet för rehabiliteringscentret i Bjärnå

Miljöministeriet 7.7.2021 9.13
Nyhet

Miljöministeriet har den 30 juni 2021 fastställt det beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland fattat (1.6.2018, Dnro VARELY/2279/2014) om att skydda byggnaderna och gårdsområdet för rehabiliteringscentret i Bjärnå med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet.

Rehabiliteringscentret i Bjärnå i Salo stad är av nationell betydelse enligt 8 § 1 mom. i lagen om skyddande av byggnadsarvet. Rehabiliteringscentrets byggnader representerar en stram och behärskad funktionalism och de är högklassiga representanter för sin byggnadstyp.

Det fastställda beslutet ersätter statsrådets skyddsbeslut nr 2/562/94 av den 31 augusti 1994 till den del det gäller byggnaderna inom området för rehabiliteringscentret i Bjärnå.

Beslutet delges parterna genom offentlig delgivning, eftersom det finns över 30 mottagare.

Beslutet jämte besvärsanvisningen är framlagda till påseende fram till den 31 augusti 2021 vid miljöministeriet på adressen Alexandersgatan 7, 00100 Helsingfors. Mottagaren av delgivningen kan också särskilt begära att få beslutet genom att kontakta miljöministeriets registratorskontor per e-post eller telefon.

Den offentliga delgivningen har publicerats på miljöministeriets webbplats den 5 juli 2021. Beslutet kan överklagas inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Delfåendet anses ha skett den sjunde dagen efter publiceringen av detta meddelande.

Mer information

Reko Korhonen
specialsakkunnig
029 525 0018
[email protected] 
(Anträffbar från den 7 juli till den 8 juli 2021 och från och med den 16 augusti 2021)