Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Metsästyksen ja lajisuojelun sääntelytarpeita selvitetään osana luonnonsuojelulain uudistusta

Ympäristöministeriö
8.3.2021 13.43
Uutinen

Luonnonsuojelulain uudistukseen on asetettu alatyöryhmä, jonka tehtävänä on selvittää lainsäädännöllisiä tietotarpeita ja tehdä sääntelyn kehittämisehdotuksia liittyen metsästykseen ja lajien suojeluun.

Alatyöryhmän tehtävänä on tarkastella luonnonsuojelualueverkoston merkitystä riistalajikantojen hoidossa ja keinoja, joilla sitä voitaisiin vahvistaa. Esimerkiksi haitallisten vieraslajien torjunta ja poistaminen suojelualueilla on edellä mainitun säännöksen nojalla lähtökohtaisesti kiellettyä, vaikka toiminnalla voitaisiin edistää suojeluarvoja. Alatyöryhmä pyrkii myös edistämään toimijoiden välistä yhteistyötä uhanalaisten lajien suojelussa.

Ryhmä valmistelee alustavia ja tarvittaessa vaihtoehtoisia ehdotuksia luonnonsuojelulain uudistusta valmistelevan projektin käyttöön. Alatyöryhmän toimikausi on 1.3.–30.4.2021. Sen puheenjohtajana toimii yksikön päällikkö Mikko Kuusinen ympäristöministeriöstä.

Luonnonsuojelulain uudistuksen yksi keskeisistä tavoitteista on vahvistaa lajien suojelua. Keväällä 2019 valmistunut Suomen lajien uhanalaisuusarviointi osoittaa, että lajiston uhanalaistuminen on jatkunut ja luonto köyhtyy. Uhanalaistumisen suurin syy on elinympäristöjen väheneminen ja laadun heikkeneminen ihmisten toiminnan vuoksi. Luonnonsuojelulain mukaisilla suojelualueilla ja niiden asianmukaisella hoidolla voidaan turvata monimuotoisimpia osia Suomen luonnosta. Jos luonnon monimuotoisuutta ei huomioida kattavasti muun alueidenkäytön ja luonnonvarojen hyödyntämisen yhteydessä, lajiston köyhtyminen jatkuu. Uhanalaistumiskehityksen pysäyttämisessä myös eri toimijoiden välinen yhteistyö on keskeistä.

Alatyöryhmän kokoonpano

Puheenjohtaja

Yksikön päällikkö Mikko Kuusinen
Ympäristöministeriö

Jäsenet

Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen
Ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Jussi Laanikari
Maa- ja metsätalousministeriö

Suojelupäällikkö Tapani Veistola
Suomen luonnonsuojeluliitto ry

Järjestöpäällikkö Teemu Simenius
Suomen Metsästäjäliitto

Työryhmän sihteeri
lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Johanna Korpi, ympäristöministeriö, p. 029 525 0278, [email protected]

Krista Mikkonen