Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt
Media

Bioenergia-alalla energiatehokkuutta yhteisvoimin

Ympäristöministeriö
10.2.2021 14.45
Uutinen

Bioenergia-ala on tehnyt vuodesta 2014 alkaen yhteistyötä bioenergian käytön energiatehokkuuden parantamiseksi. Vuonna 2014 allekirjoitettu bioenergia-alan energiatehokkuussopimus eli tuttavallisemmin Kutteri on edistänyt toimia, joilla biolämmitysjärjestelmien polttoaineenkulutusta, lämmityskustannuksia ja savukaasupäästöjä voidaan vähentää.

Sopimus solmittiin vastaamaan rakennusten energiatehokkuusdirektiivin velvoitteeseen järjestää rakennusten yli 20 kW:n lämmityskattiloille joko pakollisia tarkastuksia tai vaihtoehtoisesti neuvontaa käyttäjille. Varsinainen sopimus päättyi vuodenvaihteessa 2020, mutta työ jatkuu entistä laajempana.

Kutteri-sopimuksessa ovat olleet mukana ympäristöministeriön kanssa Bioenergia ry, Nuohousalan Keskusliitto ry, Lämmitysenergia Yhdistys ry, Suomen Omakotiliitto ry, Hämeen ammattikorkeakoulu ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu sekä yritystoimijoista Ariterm Oy sekä Laatukattila Oy. Motiva Oy on osallistunut sopimukseen liittyvien hankkeiden ja projektien toimeenpanoon ja kehittämiseen, viestintään sekä vuosiraportin kokoamiseen.

Neuvonnalla tarkastuksia parempia tuloksia

Suomessa päätettiin käyttää neuvontamenettelyä, joka nähtiin pakollisia tarkastuksia tehokkaampana keinona parantaa biokattiloiden energiatehokkuutta ja vähentää lämmittäjien kustannuksia. Neuvontamenettelyä sovelletaan muun muassa pientalojen tulisijoihin, pilke- ja pellettikattiloihin sekä hakekattiloihin. Näistä energiankäytöltään suurin ryhmä on pientalojen pilkekattilat.

Neuvonnan ja opastuksen päämääränä on ollut energiatehokkuuden parantaminen lämmitysjärjestelmien kunnossapidolla, hyvälaatuisen polttoaineen käytöllä, varaajaa hyödyntämällä ja aurinkolämmön yhdistämisellä järjestelmään. Kattilan omistajat voivat saada selviä kustannussäästöjä, ja puhtaammasta palamisesta syntyy myös vähemmän haitallisia päästöjä. Lisäksi edistetään bioenergian käyttöä ja parannetaan sen kilpailukykyä ja palveluiden hyödyntämistä. Neuvontaa on annettu lehtien sivuilla, messuilla ja internetissä.

“Kutteri-sopimuksen vapaaehtoiset toimet lämmitysjärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi ovat osoittautuneet toimiviksi. Tarkoitus onkin jatkaa hyvin toimivia menettelyjä ja alan toimijoiden hyvää yhteistyötä, kun vapaaehtoinen neuvontamenettely laajenee muihinkin lämmitysjärjestelmiin”, toteaa ympäristöneuvos Maarit Haakana ympäristöministeriöstä.

”Yhteistyö Kutterissa on osoittanut valitun neuvontamallin oikeaksi. Suomalaiset voivat parantaa biokattiloiden tehokkuutta yllättävän paljon omilla toimillaan, kun siihen on kannuste. Vanhentuneiden laitteiden uusiminen moderneilla pitäisi olla seuraava iso tavoite kaikilla tasoilla”, kommentoi Kutterin puheenjohtajana toiminut Hannes Tuohiniitty Bioenergia ry:stä.

Suomen Omakotiliitto on sitoutunut osallistumaan neuvontatyöhön myös jatkossa.

”Pidämme erittäin tärkeänä, että Suomessa otettiin biokattiloiden energiatehokkuuden parantamisessa käyttöön neuvontamenettely pakollisten tarkastusten sijaan. Neuvontatyö yhteistoiminnalla on ollut tuloksekasta. Asiantuntijuus ja kuluttajaneuvonnan tarpeet on saatu hyvin yhdistettyä Kutteri-toiminnassa”, korostaa liiton talous- ja kehityspäällikkö Katja Keränen.

Työ jatkuu laajemmassa foorumissa

Biolämmitysjärjestelmien neuvonta jatkuu tänä vuonnakin. Rakennusten energiatehokkuusdirektiiviin velvoitteiden mukaisesti neuvontaa eri lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkuuden parantamiseen tehdään laajemman, alan toimijoista kootun neuvontafoorumin kautta, sillä Suomessa on päätetty jatkaa pakollisia tarkastuksia korvaavaa vaihtoehtoista neuvontamenettelyä. Motiva Oy toimii neuvontafoorumin koordinaattorina ja mukaan on kutsuttu sekä rakennusten omistajia edustavat tahot että lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointialan organisaatioita.

“Viestintää ja neuvontaa eri järjestelmien energiatehokkuuden parantamiseksi tehdään Suomessa monessa organisaatiossa. Neuvontafoorumin tavoitteena on tuoda työhön lisää kattavuutta ja vaikuttavuutta vahvan yhteistyön kautta. Neuvontafoorumi tuottaa rakennusten omistajille ja niiden ylläpidosta vastaaville toimijoille ajantasaista tietoa energiatehokkuuden parantamisesta huomioimalla kiinteistön vuoden kulkuun sidotut ylläpitotoimet”, kuvaa toimintaa asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell Motiva Oy:stä.

Aiempaan toimintaan verrattuna itse neuvonnan kohteita tulee mukaan enemmän, sillä direktiivin artiklat koskevat laajasti eri lämmitysmuotoja: lämmityskattiloiden lisäksi mukaan tulevat sähkö, lämpöpumput, kaukolämpö sekä eri hybridijärjestelmät. Öljylämmittäjille neuvontaa on tarjottu HÖYLÄ-energiatehokkuussopimuksen kautta, ja siinä työ jatkuu edelleen ainakin vuoteen 2025, jolloin nykyinen sopimus päättyy.

Neuvontafoorumin toiminta on parhaillaan käynnistymässä; keväällä 2021 toiminta on vauhdissa ja tietoa järjestelmien energiatehokkuuden parantamisesta on tarjolla niin pientaloille, rivi- ja kerrostaloille kuin palvelurakennuksille.

Lisätietoja Kutteri-ohjelmasta:

Bioenergia ry
toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty
[email protected]
puh. 040 194 8628

ympäristöministeriö
ympäristöneuvos Maarit Haakana
[email protected]
puh. 02 9525 0069

Lisätietoja neuvontafoorumista:
Motiva Oy
asiantuntija Kirsi-Maaria Forssell
[email protected]
puh. 0400 46 4787


Rakennusten energiatehokkuuden parantaminen on avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä, ja siinä suuri rooli on rakennusten lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien energiatehokkaalla käytöllä. Rakennusten energiatehokkuusdirektiivin (EPBD 2018/44/EU) artiklat 14 ja 15 koskevat lämmitys- ja ilmastointijärjestelmiä sekä yhdistettyjä lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmiä sekä yhdistettyjä ilmastointi- ja ilmanvaihtojärjestelmiä.