Hyppää sisältöön
Media

Kunnille ja kuntayhtymille myönnettiin koronaepidemian lisäkustannuksiin noin 460 miljoonaa euroa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 22.12.2022 14.51
Tiedote

Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt päätökset kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaan maakunnalle myönnettävistä covid-19-valtionavustuksista vuodelle 2022. Avustuksilla korvataan koronaepidemian lisäkustannuksia, joita on aiheutunut vuoden 2022 aikana erityisesti testauksesta, rokottamisesta ja covid-19-potilaiden hoidosta.

Avustusta myönnettiin 1.1.–31.8.2022 aiheutuneisiin kustannuksiin: testaukseen noin 182 miljoonaa euroa, covid-19-potilaiden hoitoon noin 71 miljoonaa euroa ja muihin välittömiin epidemiasta aiheutuviin kustannuksiin noin 44 miljoonaa euroa. Lisäksi testauksen, hoidon ja muiden välittömien epidemiasta aiheutuvien kustannusten osalta maksettiin arvioon perustuen avustusta 1.9.–31.12.2022 aiheutuviin kustannuksiin yhteensä noin 106 miljoonaa euroa. Rokottamisen kustannuksiin avustusta myönnettiin koko vuodelle 2022 noin 57 miljoonaa euroa. 

Suurimmat avustusten saajat olivat Helsingin kaupunki (noin 56 miljoonaa euroa), Espoon kaupunki (noin 24 miljoonaa euroa), Vantaan kaupunki (noin 20 miljoonaa euroa) ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä (18 miljoonaa euroa). Alueellisesti avustusta myönnettiin eniten asukasta kohden Ahvenanmaalle sekä Lapin ja Kainuun sairaanhoitopiirien alueelle. Koko maan osalta avustusta myönnettiin asukasta kohden noin 83 euroa.

Hallitus on sitoutunut korvaamaan koronaan liittyvät välittömät kustannukset täysimääräisesti niin kauan kuin tautitilanne ja koronastrategian toimeenpano sitä edellyttävät. Kaiken kaikkiaan valtio on tukenut kuntasektoria vuosina 2020, 2021 ja 2022 noin 5 miljardilla eurolla koronaepidemian aiheuttamien lisäkustannusten ja tulonmenetysten vuoksi.

Avustukset määräytyivät laskennallisesti 

Avustukset määräytyivät vuonna 2022 laskennallisin perustein. Avustuksen toimintakohtaiset erät (testaus, rokottaminen ja covid-19-potilaan hoito) perustuivat toiminnan volyymia kuvaaviin tietoihin sekä laskennalliseen yksikkökorvaukseen. Lisäksi haettavana oli asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä, joka oli tarkoitettu kattamaan muita koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia. 

Koska avustukset oli maksettava avustuksen saajille vuoden 2022 aikana, avustukset eivät voineet koko vuoden osalta perustua todellisiin suoritemääriin. Siksi loppuvuoden avustus rokotuksen, testauksen ja hoidon lisäkustannuksiin sekä muihin välittömiin lisäkustannuksiin perustui valtionapuviranomaisen arvioon. 

Rokotusten osalta arvioon perustuva ajanjakso oli 1.11.–31.12.2022 ja sen muodostamisessa otettiin huomioon Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen suositus, rokotettavan väestön määrä ja arvio rokotekattavuudesta. Muiden toimintojen osalta arvioon perustuva ajanjakso oli 1.9.–31.12.2022 ja sen muodostamisessa otettiin huomioon muun muassa hybridistrategian muutokset, epidemiologinen tautitilanne ja valtion muu rahoitus kokonaisuudessaan.

Vuoden 2022 covid-19-korvauksia varten järjestettiin yksi valtionavustushaku. Valtionavustuskokonaisuuden haku kunnille ja kuntayhtymille sekä Ahvenanmaan maakunnalle oli auki 7.10.–4.11.2022.

Lisätietoja:                    

[email protected]

lakimies Jonna Salmela, [email protected]

Tiedotteeseen lisätty 10.1.2023 klo 15:07 vuosiluku 2020: Kaiken kaikkiaan valtio on tukenut kuntasektoria vuosina 2020, 2021 ja 2022 noin 5 miljardilla eurolla koronaepidemian aiheuttamien lisäkustannusten ja tulonmenetysten vuoksi.