Hyppää sisältöön
Media

Ympäristöministeri Enestam: Hyvä energiatodistus vaikuttaa kiinteistön arvoon

ympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 28.9.2006 10.30
Tiedote -

"Energiatodistusten voidaan odottaa yleistyvän myös olemassa olevissa pientaloissa, vaikka energiatodistus olisi niissä vapaaehtoinen. Vastuullinen ostaja tai vuokralainen haluaa tietää, mikä on kiinteistön energialasku. Hyvä energiatodistus vaikuttaakin tulevaisuudessa kiinteistön arvoon. Kiinteistön omistajan kannattaa parantaa rakennuksen energiatehokkuutta, silloin kun se on kustannustehokkaasti tehtävissä", sanoi ympäristöministeri Jan-Erik Enestam lehdistötilaisuudessa Helsingissä.

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle esityksen rakennusten energiatehokkuutta sääteleväksi lainsäädännöksi.

Enestamin mukaan lain tarkoituksena on kiinnittää huomiota rakennusten energiatehokkuuteen ja mahdollisuuteen parantaa sitä.

"Energiatodistusjärjestelmässä meillä oli aluksi tavoitteena käyttötottumuksista riippumaton energiatehokkuuden arviointi, joka perustuisi rakennuksen ominaisuuksiin. Tähän ei kuitenkaan ole vielä kustannustehokasta järjestelmää. Sen vuoksi päädyimme siihen, että yli kuuden asunnon asuintaloissa ja vastaavan kokoisissa rakennuksissa energiatehokkuus laskettaisiin todellisen kulutuksen perusteella", Enestam kertoi.

"Pienemmissä rakennuksissa energiatehokkuus laskettaisiin talon ominaisuuksien perusteella. Uudisrakentamisessa ominaisuuksiin perustuva laskenta voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti suunnittelun yhteydessä. Sen sijaan olemassa olevassa kannassa näin ei aina ole. Siksi todistus on olemassa olevassa pientaloissa vapaaehtoinen. Uskon markkinoiden kuitenkin kehittävän palveluja sellaisiksi, että rakennuksen omistajan kannattaa se hankkia", Enestam arvioi.

Direktiivin lähtökohtana on ollut, että energiatodistuksen antaisi puolueeton asiantuntija. Enestamin mukaan silloin kun todistus perustuu todelliseen kulutukseen, paras asiantuntija on kiinteistön isännöitsijä.

"Meillä on jo nyt voimassa asunto-osakeyhtiölainsäädäntöön perustuva isännöitsijätodistusjärjestelmä. Siinä käsitellään veden, lämmön ja sähkön kulutuslukuja sekä kiinteistölle tehtyjä ja tehtävissä olevia korjaustoimenpiteitä. Tämän vuoksi energiatodistus voitaisiin antaa osana isännöitsijätodistusta, mikä on kustannustehokkain vaihtoehto", Enestam arvioi.

"Hyödyntämällä käytössä olevia järjestelmiä olemme päätyneet kattavaan energiatodistusjärjestelmään, joka hyvin täyttää direktiivin perusvaatimukset ja joka on toteutettavissa kustannustehokkaasti, mikä on ollut direktiivinkin edellytys", Enestam painotti.

Enestamin mukaan rakentamiselle jo olemassa olevia energiatehokkuusvaatimuksia ei ole tarkoitus kiristää.

"Suomessa on viimeisten vuosikymmenien aikana tehty paljon rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Onnistuneita toimenpiteitä ovat olleet muun muassa yksiotehanojen käyttöönotto laajasti olemassa olevassa rakennuskannassa ja kolmi- ja nelilasisiin ja näitäkin tehokkaampiin ikkunoihin siirtyminen."

Lisätietoja:Erityisavustaja Christian Sjöstrand, puh. 050 599 787