Hyppää sisältöön
Media

Nordsjö Topp är den bästa insatsen för den biologiska mångfalden

ympäristöministeriö
Utgivningsdatum 1.12.2006 10.03
Pressmeddelande -

Countdown-diplomet 2006 till hantverkssmedjan vid Helsingfors byggnadskontor Den naturenliga landskapsplaneringen av den före detta soptippen och överskottsmarkens geniala och unika återanvändning, främjandet av inhemska arter samt speciellt miljöfostran för barn och ungdomar var orsaken till att miljöproduktionens hantverkssmedja vid Helsingfors stads byggnadskontor utsågs till vinnare av Countdown 2006.I tävlingen efterlystes uppfinningsrika och slagkraftiga insatser för att främja biologisk mångfald.Målet med tävlingen är att lyfta fram lyckade framsteg i kampen mot förlusten av biologisk mångfald fram till år 2010.

Landskapsplaneringen av soptippens och jordpåfyllningsområdets ca 60 hektar öppna och enhetliga område är ett fint exempel på ett långsiktigt arbete för naturen.Hantverkssmedjans verkstadschef Jukka Toivonen har fördomsfritt lyckats bygga ett område som avviker från de traditionella grönområdena i städerna.Resultatet är en mosaik och öppen livsmiljö för utrotningshotade arter, där det finns både ängar, ljung- och enhedar, gräsbevuxna områden, lundar samt sektorer med buskar. Landskapsplaneringen vid den före detta soptippen och jordpåfyllningsområdet har resulterat i ett område med växtlighet och ett naturlandskap som är typiskt för den finska naturen.

Tävlingens jury, Finlands IUCN-kommitté, tog fasta vid landskapsplaneringens förverkligande även för det långsiktiga arbete som stöder en hållbar utveckling. Landskapsplaneringen av Nordsjöns överskottsmark startade år 1994. Jordämnena har överförts lager för lager från närområdena i Nordsjö utan mellanförvaring för att hålla jordmånens mikrober levande samt växter och utnyttjat fröbanker. På detta sätt har man kunnat garantera tillväxten av biotoperna på backen och sparat schaktmassor. I området har man enbart planterat och använt inhemska växtarter som är odlade i Finland, berättar naturträdgårdsmästaren Kristiina Pekkonen.

Som ett resultat av över tio års arbete har man på Nordsjöns topp funnit över 390 arter av kärlväxter, varav 9 utrotningshotade, 16 som uppföljs och 38 andra betydande insektsarter. Bland dessa finns den mycket utrotningshotade stora guldvingen (Lycaena dispar), som föreslagits som en art som Helsingfors ska ansvara för. En av projektets fördelar har varit just uppföljnings- och forskningsarbetet som stöder främjandet av den biologiska mångfalden. Nordsjö Topp är också ett populärt naturutflyktsmål för olika slags grupper, såsom t.ex. stadsbor, skolbarn, naturidkare samt studerande i landskapsplanering och sakkunniga både i Finland och i andra länder.
Vad är Countdown 2010?

Countdown 2010 är ett projekt som startats av Internationella Naturvårdsunionen IUCN och Europeiska Unionen med syfte att hindra eller åtminstone påtagligt minska förlusten av biologisk mångfald. Projektet har vuxit till att omfatta hela världen. Med hjälp av projektet Countdown 2010 lyfter EU:s ordförandeländer turvis fram olika sätt och medel att hindra förlusten av biologisk mångfald. Den finländska staten har den 21 september 2006 förbundit sig till att under sitt pågående EU-ordförandeskap befrämja målsättningarna för Countdown 2010.

Internationella Naturvårdsunionen IUCN är ett förbund med över 1 000 medlemmar vars mål är att befrämja naturvård och ekologiskt hållbar användning av naturresurser. De finländska medlemmarna i IUCN är Finska staten, Jägarnas centralorganisation, WWF Finland, Natur och Miljö och Finlands naturskyddsförbund, som var grundande medlem i IUCN år 1948. Den finländska staten representeras av miljöministeriet och utrikesministeriet, jord- och lantbruksministeriet, Finlands miljöcentral och Forststyrelsens naturtjänster. Dessa finländska medverkare bildar den finländska IUCN-kommittén.

Mer information: Ordförande för Finlands IUCN-kommitté, överinspektör Marina von Weissenberg, tfn (09) 1603 9372. Helsingfors stads byggnadskontor, Hantverkssmedjans verkstadschef Jukka Toivonen, tfn 050 550 2744. Naturträdgårdsmästare, hortonomstuderande Kristiina Pekkonen,
tfn 050 358